Асен Личев, МОСВ, дефицит
Снимка: БГНЕС

Министър Асен Личев: Дефицитът в МОСВ е 10 млн. лв.

Одобреният бюджет на МОСВ е в размер на 64,5 млн. лева. Към днешна дата е с 10 млн. лв. дефицит.

Другият финансов източник, на който много разчитах, е ПУДООС с бюджет 70 млн. лв., но го заварвам с дефицит от 24 млн. лв. Като гражданин и аз съм имал усещането за корупция. Когато дойдох в министерството, реших да проверя, дали това е така и документално.

Това заяви служебния министър на околната среда Асен Личев, който представи екипа си.

Надявах се директорът на Инспектората в МОСВ да направи оценка на корупционния риск на отделните звена. Изготвянето трябва да се направи въз основа на методика на КПКОНПИ. Знаете откога е гласуван законът за КПКОНПИ, но до този момент такава методика за разкриване на корупционни практики няма, съобщи Личев.

Въпреки това обърнах внимание, дали има образувани дисциплинарни производства. Не е имало. Имало ли е дадени сигнали до Прокуратурата от министерството? Не е имало!

По отношение на лошото управление на министерството ще преведа следните примери с липса на основни политически и стратегически документи:

Не е завършен и приет Национален план за управление на отпадъците 2021 – 2028 г. Той е на индикативна стойност 1,639 млрд. лв.

Не е завършена и приета от страна на Министерския съвет Националната приоритетна рамка за периода 2021 – 2027 г.

Не е завършено разработването и одобрението на Оперативна програма „Околна среда“ за периода 2021 – 2027 г.

Не са изпълнени ангажименти на държавата по две наказателни процедури, инициирани от ЕК. Едната е за неизпълнение на Р България за закриване и рекултивация на депа с неопасни отпадъци, които не отговарят на изискванията. Другата е, че не са обявени защитени зони за местообитания.

Други стратегически планови документи, на които цялата държава разчита, са да има вода в следващите шест години и да бъде опазена от наводнения /това са плановете за управление на речни басейни/, до днес планът се движи с шест месеца закъснение.

Плановете за управление на риска от наводнение се движат с 18 месеца закъснение.

Хоризонтът на тези два плана е от 7 години. Ние вече сме навлезли във времевия отрязък, в който те трябва да са налице, каза Личев.

Исках веднага с встъпването ми в длъжност да забраня вноса на отпадъци за изгаряне. Оказа се, че нямам правна възможност за това. Не мога да забранявам комплексни разрешителни с включено условие за изгаряне на отпадъци.  Това е въпрос на изменение на тълкуванието на регламента, който е закон от ЕК, така че да се ограничи до минимум това. Не можах да го забраня, но вече на сайта на министерството може виждате всеки ден какви отпадъци влизат на територията на България.

Поисках почистването на реки, язовири и терените с незаконни сметища. Обърнах се към директора на ПУДООС да организира и да финансира този вид дейност, но поради обстоятелството, че са на милиони левове дефицит, това е невъзможно. Няма и лев за осъществяване на основните политики на министерството до края на годината. А поради липсата на работещо в момента Народно събрание, което да актуализира бюджета, това излиза като мина.

Имах намерение да финансираме маркиране с табели мостовете, които пресичат пътищата, и тези, които пресичат реките с имената им. Това е много важно, защото е елемент на възпитание и уважение към реките, които са на територията на България, но и това не успях да направя.

Докато съм служебен министър, ще работя за изменение на Закона за водите, за да се забрани издаването на разрешително за ВЕЦ-ове във вътрешните реки.

Планът за възстановяване и устойчивост на Р България трябва да се преработи.

Планът го разбирам, като финансиране на дейности, които носят добавена стойност  и увеличаване на БВП, а не като финансиране на лозунги. Затова се опитвам с колегите от политическия кабинет, да включим изграждането на СПА център в Овча купел, който да е най-големият в Европа, а защо не и в света.

Искам да бъде заложено и изграждане на инсталации за добив на кинетична енергия от река Дунав, съвместно със съседите ни в Румъния по протежението на общата ни граница. Такъв метод не пречи нито на корабоплаването, нито на миграцията на рибите. Подобен съществува вече в Австрия. Надявам се също да бъде и изградено и пристанище в близост до Капитан Андреево, където заедно с Гърция и Турция да направим плаваема река Марица до Бяло море. По този начин, ще можем да включим в пътните комуникации товарите, които ще пристигат по воден път. Такива проекти биха увеличили стандарта ни, а не зададените до този момент.

Зам.-министри са  Емилия Тончева, Ренета Колева и Петър Димитров. Гл. секретар на МОСВ е Климентина Денева, началник на кабинета на министъра е Поля Пенчева и съветник на министъра е Ваня Григорова.

- реклама -