Минималната пенсия колкото прага на бедност

При определяне на минималната пенсия в момента има силен субективизъм, пише в Годишния доклад за 2022 г. на Института за икономически изследвания при БАН.

Затова икономистите от БАН предлагат два варианта за определяне на минималната пенсия за стаж и възраст.

Първият е тя да е винаги равна на официалната линия на бедност.

Вторият вариант е всички трудови пенсии да се изчисляват по пенсионната формула в Кодекса за социално осигуряване и да се изплащат по действителния им размер.

Семейните помощи за деца не трябва да се дават само на най-бедните, а на всички родители, смятат още икономистите от БАН.

Според тях помощите трябва да зависят от броя на децата и да има допълнителен бонус при преминаване на детето в по-горен клас в училище.

Препоръката на БАН към управляващите е при помощите за отопление е да се въведе ясна методология за определяне на норматив за минимално месечно потребление на електроенергия за отопление през зимните месеци.

Минималното дневно обезщетение за безработица трябва да бъде определено като фиксиран процент от дневната брутна минимална работна заплата,

а за работещите на непълно работно време – като фиксиран процент от минималната часова работна заплата, смятат още от БАН.

Целта е минималната пенсия и социалните плащания да не бъдат определяни субективно, а по ясна формула.

По размер на минималните пенсии България обаче изостава от почти всички страни-членки на ЕС, посочват икономистите от Института.

Според учените от БАН социалните плащания и минималната пенсия може да бъдат определени като процент от някакъв еталон, като например линията на бедност.

Така те автоматично ще бъдат увеличавани всяка година.

В противен случай чисто субективно се решава кои плащания от хазната да бъдат увеличени, а някои остават без промяна с години.

От БАН настояват и да бъде въведен необлагаем минимум за доходите на хората, който да е равен на минималната работна заплата.

Източник: Труд

- реклама -