Минимална заплата 770 лв., но без добавки

Минимална заплата 770 лв., но без добавки. Минималната заплата да стане 770 лв., но в тази сума да влизат и добавките, предлагат от АИКБ. Работодателите направиха ново предложение. В 13 икономически дейности средните възнаграждения са под 1000 лв.

Някои може да получат по-малко

Ново предложение за размера на минималната работна заплата (МРЗ) имат от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Те подкрепят предложението на служебното правителство минималната заплата да стане 770 лв. от 1 януари 2023 г., но настояват тази сума да бъде брутна.

Това означава в сумата от 770 лв.

да влизат всички допълнителни възнаграждения с постоянен характер, като например класовете за стаж или други добавки, договорени с колективен или с индивидуален трудов договор. Ако това предложение бъде одобрено от служебното правителство, може да се окаже, че заплатите на много хора ще бъдат намалени.

В момента класът за една година трудов стаж е 0,6%. Човек с 20-годишен стаж получава добавка в размер на 12 на сто. Ако човекът е на сегашната минимална заплата от 710 лв., като добавим 12% за стаж, получава заплата в размер на 795 лв. преди налози. Ако през 2023 г. минималната заплата стане 770 лв. брутно, този човек

реално ще получава по-малко пари.

От АИКБ напомнят своята принципна позиция против административното определяне на минималната заплата. „Но в обстановката на войнстващ популизъм в Народното събрание, а и не само там, ние сме принудени да оценим предложението на Министерския съвет за минимална заплата от 770 лв. за

несравнимо по-реалистично и кореспондиращо

на бюджетната прогноза в сравнение със съвършено безотговорните опити за определяне на МРЗ чрез повишаване на минималната заплата с промени в Кодекса на труда“, гласи официалната позиция на АИКБ. В парламента има предложение от 2023 г. минималната заплата да стане 50 на сто от средната, което би означавало да достигне близо 850 лв.

Като аргументи към своята позиция

работодателите посочват, че инфлацията от януари 2019 г. до септември 2022 г. е 27%, с колкото е нараснала и минималната заплата от тогава. Прогнозната средногодишна инфлация за 2023 г. към 2022 г. е около 7%, което съответства на ръст на МРЗ от 50 лв. (това е нетното увеличение след като върху сумата от 770 лв. бъдат платени данъци и и осигуровки).

Средният осигурителен доход в 13 икономически дейности

с над 620 хил. заети е под 1000 лв. Средната заплата за деветмесечието в пет области (Кюстендилска, Благоевградска, Видинска, Хасковска и Смолянска), е под 1200 лв.

- реклама -