Бобов дол Ораново

Минерално-суровинният сектор годишно формира около 4% от БВП

Минерално-суровинният сектор годишно формира около 4% от БВП и осигурява трайна заетост на 25 000 души. Това стана ясно на днешния професионален празник на миньора.

„В тези трудни времена добивният бранш у нас се откроява като един от най-важните стожери на националната икономика и просперитет на регионите. Затова се надяваме на подкрепа на държавата за осигуряване на благоприятни условия за развитие на този отрасъл. Една държава, която не развива собствените си богатства има малки шансове за силна индустрия. Минерално-суровинният сектор годишно формира около 4% от БВП и осигурява трайна заетост на 25 000 души”, каза Николай Вълканов, председател на Българска минно-геоложка камара.

Проф. д-р Цоло Вутов представи доклад за състоянието на бранша. От него стана ясно, че към април 2017 г. са действащи общо 523 концесии за добив на полезни изкопаеми и 128 броя разрешения за проучване или добив.

През 2016 г. приходите от концесионни плащания към държавния бюджет са почти 120 млн. лв. През 2015 г. те са били близо 61 млн. лв.. 2016 г. не е била лека за добивната индустрия като общият добив на полезни изкопаеми възлиза на 97 тона.

Най-голям дял през 2016 г. заемат металните полезни изкопаеми – 34%, следвани от твърдите горива с 32%. 2016 г. се отчита особено трудна за отрасъл въгледобив, със затворени две мини.

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков изтъкна признанието си към трудещите се в индустрията. „Днес е повод да изразим признателността си към миньорите, които осигуряват суровините, без които животът ни не би бил възможен“, каза Петков. Той обясни, че средната годишна заплата в бранша е 16 527 лв. Трудовите злополуки в сектора намаляват. В лицето на министерството имате надежден партньор за намаляване на трудовите злополуки. Вярвам, че с общи усилия ще изкореним явлението за ненавременно изплащане на заплати, които хвърлят петно върху целия бранш“, заключи Петков.

От своя страна Жечо Станков, зам.-министър на енергетиката, коментира, че минната индустрия има стратегическо значение за икономиката, а България се е утвърдила и в други страни. Секторът заема важно място в икономическата визитка на страната, категоричен бе Станков. През изминалата година са добити над 31 млн. тона въглища, стана ясно от думите му.

- реклама -