НЗОК документ процедури аналитичен направления

Миинстър Семерджиев: Системата на здравеопазването се нуждае от редизайн

Ще се опитаме да въведем един персонален аналитичен финансов документ, който ще бъде издаван заедно с епикризата на съответния пациент, който излиза от лечебно заведение и в която да бъде посочено каква дейност му е извършена. Това ще бъде и контрол от самия пациент, прочитайки наистина дали това е извършено или не.

Това е важно и за нас за остойностяване. Това заяви д-р Глинка Комитов – управител на Националната здравноосигурителна каса, след обсъждането с министър Илко Семерджиев и с представители на Българския лекарски съюз на новия Национален рамков договор.

“Остойностяване не може да се прави нито в Министерство на финансите, нито в Министерство на здравеопазването. Стойностите на съответната дейност се определят от тези, които предлагат услугата или медицински дейности, затова те трябва да напишат след като тази дейност е извършена на пациента, да напишат цената в този документ т.нар. персонален аналитичен финансов документ.

Този документ ще остане в касата и един екземпляр ще остане за пациентите, за да може да се събере информация колко струва дейността по съответната клинична пътека, тъй като говорим за болнична медицинска помощ.

Става дума за остойностяване на медицинската дейност в лечебните заведения за болнична помощ или в частност – реално остойностяване на клиничните пътеки. “Всички говорим, че има префинансиране или недофинансиране, че системата е недофинансирана. Нека те да си кажат колко им струва”, каза той.

Според него отдавна е трябвало да бъде направено така че основният пакет на медицинската дейност да бъде адекватен на събрания финансов ресурс и ако ние знаем колко струва и ако тези пари не стигат за финансиране на основния пакет, има два варианта – или да се намали основният пакет, или да се увеличат средствата, които се събират. Това обаче ще се разбере, след като се отчете каква е стойността на извършената дейност, защото е константна болничната дейност през последните години и е около над 2 млн. лв.

Относно това каква е гаранцията, че няма да е надписана дейността в този фиш, д-р Комитов коментира, че вероятно гаранцията ще бъде това, че ще се иска този фиш да бъде по счетоводни данни, а тогава вече той не вярва някоя болница да дава различи счетоводни данни, защото там вече други органи се намесват, допълни той.

Предвиждаме НЗОК да въведе 3-4 механизма, които са за лекарствената политика, с които да се намалят разходите за лекарства.

- реклама -