хазарта

МФ публикува проект на Закон за Националната агенция по хазарта

Министерството на финансите публикува за обществено обсъждане проект на Закон за Националната агенция по хазарта. С него се предлага промяна във формата и организацията на хазартния регулатор в нашата държава – като Държавната комисия по хазарта се преструктурира в Национална агенция по хазарта.

Промените са продиктувани от констатираните недостатъци и проблеми в работата на настоящия регулатор ДКХ и целят тяхното преодоляване чрез мерки за повишаване ефикасността, бързината, прозрачността и непротиворечивостта при правоприлагането, свързано с обществените отношения в областта на хазарта.

Предложението на МФ може да прочетете тук.

Чрез премахването на Комисията като колегиален орган и замяната ѝ с едноличен такъв, в лицето на изпълнителния директор на НАХ, ще се осигури бързина в развиващите се пред държавния орган производства и персонализиране на отговорността, с оглед законосъобразно вземане на решения, аргументират промените от МФ. Предложената промяна в структурата на регулаторния орган е в синхрон и със световните и европейските практики.

- реклама -