бонусите министерство на финансите Сонсолидирана фискална програма излишък бюджет прогноза салдо приходи разходи излишък административна тежест документи бюджет 2018

МФ очаква бюджетен излишък от повече от 1 млрд. лева към март 2017 г.

- реклама -