обществени поръчки държава, фирми договори обжалване бюджетен излишък НСИ Борисов НАП приходи данъци вноски туроператори, турагенти, подкрепа, програма, изплащане

МФ очаква 841,3 млн. лв. бюджетен излишък за януари

841,3 млн. лв. бюджетен излишък за януари очаква Министерството на финансите на база на предварителни данни и оценки за януари 2020 г. Това е 0,7 % от прогнозния БВП.

Приходите, помощите и даренията по Консолидираната фискална програма се очаква да бъдат в размер на 3, 751 млрд. лв. (8,0 % от годишния разчет) и са близки до отчетените за същия период на миналата година. Данъчните и неданъчните постъпления нарастват номинално спрямо предходната година със 118,1 млн. лева.

Разходите (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за януари 2020 г. са в размер на 2, 910 млрд. лв., което е 6,2 % от годишния разчет. За сравнение за януари 2019 г. те бяха в размер на 2, 712 млрд. лева.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.01.2020 г. от централния бюджет, възлиза на 187,3 млн. лв.

- реклама -