МФ: Държавата е лишена от пътно поддържане в следващите 7 месеца

Държавата е лишена от пътно поддържане в следващите 6 до 7 месеца. Това каза на брифинг в Министерския съвет зам.-министърът на финансите Андрей Цеков. По думите му липсата на пътно поддържане през зимата ще застраши здравето на хората.

„Държавната политика в областта на пътната инфраструктура в последните повече от 10 години е заложник на една институционализирана и поддържана от АПИ порочна система, при която дейностите по изграждане, основен ремонт, реконструкция, текущи ремонти и поддържане на републикански пътища се възлагат непрозрачно, неконкурентно и неикономично“, каза още Цеков.

Той даде примери относно тази порочна система.

На първо място това са инхаус възлагания, в резултат на които в последните години са възложени дейности и впоследствие превъзложени без наличието на свободна конкуренция на стойност над 3,6 млрд. лв.

„Примерите са ясни – АМ „Хемус“ 2,7 млрд. лв., пътят Видин – Благоевград 900 млн. лв.“, каза Цеков.

 

„Налице са и данни за манипулиране на процедури за възлагане на обществени поръчки, при които крайният ефект е, че в условията на ограничена конкуренция се разходва обществен ресурс, надвишаващ дори прогнозните стойности на въпросните поръчки“, обясни още той.

По думите му най-пресният пример за това е решението за възлагането на АМ „Русе – Велико Търново“. При прогнозна стойност на поръчката 981 млн. лв. за 1,5 млрд. лв.

Друг елемент на тази порочна система са рамковите споразумения за текущ ремонт и поддържка на републиканската пътна мрежа, каза още зам.-финансовият министър.

Ремонт и поддържка на републиканската пътна мрежа

Андрей Цеков обясни, че в периода 2019 г. до началото на 2021 г. са сключени 34 договора за текущ ремонт и поддръжка на републиканските пътища на обща стойност 757 млн. лв. Въз основаната на тези договори чрез текущи месечни допълнителни задания са възложени дейности за 3,4 млрд. лв.

„Първият проблем тук е многократното надвишаване на договорената стойност, което е в разрез на трайната практика на съда на ЕС, който постановява, че при изчерпване на прогнозната стойност на едно рамково споразумение същото следва да преустанови своето действие. Последващи възлагания са предпоставка за нарушаване на принципите на свободна конкуренция и на добро управление на обществените средства“, обясни зам.-министърът.

Въпросните договори са били предмет на анализ на две междуведомствени работни групи. През ноември 2021 г. чрез допълнителни споразумения се прекратява тяхното действие, считано от 30.06.2022 г. Това поставя задачата на служебния кабинет, както и на редовния, излъчен през декември 2021 г., да съумее да възложи текущи ремонти и поддръжка на републиканската пътна мрежа след 30 юни 2022 г. Този процес приключва неуспешно.

На 15 февруари 2022 г. АПИ обявява процедура за възлагане на обществена поръчка за поддръжка на АМ „Струма“, но е прекратена на 25 март 2022 г. На 5 април – почти четири месеца след съставянето на кабинета, АПИ обявява 7 открити процедури за възлагане на обществени поръчки за ремонт и поддържка със срок за подаване на оферти до 5 май. Впоследствие този срок е удължен до 27 май. На 26 юни председателят на УС на АПИ издава 7 решения, с които прекратява и седемте процедури поради три вида пропуски в документацията.

„Пътната поддръжка следва да продължи да се изпълнява по съществуващите договори, които биха представлявали единствената възможност да се осигури зимно и текущо поддържане“, уточни Цеков.

„Действията и бездействията на АПИ на практика изчегъртват всеки един опит за оздравяване на държавната политика в областта на пътната инфраструктура“, заключи зам.-финансовият министър.

 

- реклама -