Международен ден за борба с бедността: 1/2 от света живее с по-малко от 5,50 долара на ден

Почти половината от населението на света или 3,4 милиарда души живее с по-малко от 5,50 долара на ден, на фона на снижените показатели за крайна нищета по света. Това се посочва в доклада на Световната банка „Бедността и общият просперитет – съвместно решение на проблемите с изкореняването на бедността“, публикуван в Международния ден за борба с бедността.

„Въпреки че икономическият напредък по света показва, че все по-малко хора живеят в крайна бедност, почти половината от населението на света – 3,4 милиарда души – все още се борят да посрещнат основните си нужди. Съществуването с по-малко от 3,20 долара на ден очертава линията на бедността в страни с доходи под средната стойност, докато цифрата от 5,50 долара на ден отразява стандартите в страни с доходи над средното ниво“, отбелязват авторите. Те обясняват, че крайната бедност „се определя като преживяването с по-малко от 1,90 долара на ден.“

Въпреки факта, че част от световното население, живеещо в условия на крайна нищета, се е снижило до 10% през 2015 г., темповете на снижаване са се забавили, подчертава Световната банка.

Борбата с бедността продължава

Икономистите обясняват, че „показателите за крайна бедност са намалели значително, съкращавайки се с 36% през 1990 г.“, но проведения анализ на характера на бедността показва мащаба на проблемите, свързани с нейното изкореняване“.

„През 2015 г. повече от 1,9 милиарда души или 26,2% от населението на света са живели с по-малко от $ 3,20 на ден, а около 46% от населението на света са живели с по-малко от $ 5.50 на ден“, се подчертава в документа, цитиран от ТАСС.

Авторите на доклада отбелязват, че предметът на тяхното проучване са не само финансовите ресурси, които получава населението, но и влиянието върху благополучието на семейството от такива фактори като „достъп до питейна вода и санитарни възли, образование или електричество“. По този начин „тежестта на бедността най-често попада върху жените и децата“, подчертава СБ.

„Доходите на най-бедните – 40% от населението – са се увеличили. В повече от половината от страните доходите са нараснали над средното равнище, но напредъка в растежа на общото благоденствие в някои части на света изостава, посочват икономистите.

„Като се има предвид, че икономическият растеж означава, че много по-голяма част от бедните по света живеят в по-богатите страни сега, новите граници на бедността и по-широкото разбиране са от решаващо значение за цялостна борба срещу нея“, се казва в доклада.

„Преодоляването на крайната бедност до 2030 г. и повишаването на всеобщото благосъстояние са наши цели и ние, както и досега, сме ангажирани с тях“ каза президентът на Световната банка Джим Йон Ким.

„В същото време ние можем да приложим по-широк подход към разрешаването на проблема с бедността на различни нива в целия свят. Тази гледна точка свидетелства, че бедността е по-разпространена и по-дълбоко вкоренена и затова е много важно да се инвестира в хората.“

- реклама -