сн. Фейсбук

Методи Лалов: Съдът няма да одобри протоколите за претърсване на Борисов, Горанов и Арнаудова

Методи Лалов, Фейсбук:

„Никак не е сложно да прогнозирам, че съдът няма да одобри протоколите за претърсване и изземване на жилищата на Борисов, Горанов и Арнаудова.

От публично известната информация става ясно, че тези действия по разследването не са извършени при условията на неотложност, каквато е налице само ако извършването им без предварително разрешение на съда е единствената възможност за събиране и запазване на доказателства (чл. 161, ал. 2 от НПК).
Наред с това самото образуване на досъдебното производство със съставяне на протокола за първото действие по разследването – разпит на премиера Кирил Петков, също е в нарушение на НПК – чл. 212, ал. 2, което опорочава и извършените след това процесуални и следствени действия. Този начин на поставяне на началото на разследването е допустим само ако разпитът на свидетеля е единствената възможност за събиране и запазване на доказателства, а няма публични данни това да е приложимо за Петков.
Правова държава означава равенство пред закона – от първия до последния човек, от най-големия бандит до най-дребния, от най-омразния политик до най-любимия артист. Нарушаването на закона преди не е основание за нарушаването му и занапред, а единствено основание за ангажиране на отговорността на нарушителите.
Законът не е пластилин, а основа на държавността.“

- реклама -