Мазут замърсил плажа край Шабла в началото на месеца

Най-вероятно трансграничен пренос или преминаващ танкер е замърсителят на плажа на къмпинг „Добруджа“ край Шабла през февруари. Това пише министърът на околната среда и водите Нено Димов в отговор на депутатски въпрос за замърсяването с мазут на плажа край Шабла.

Кметът на Шабла е подал сигнал РИОСВ-Варна на 10.02.2019г. за замърсяване на пясъчната ивица в местност „Тузлата“ с нефтопродукти.

Служители на инспекцията незабавно са извършили проверка. Констатирали са наличие на петна от гъста, непрозрачна, тъмнокафява течност, наподобяваща мазут, по протежение на плажната ивица в района на местността „Тузлата“.

На следващия ден инспекторите са установили, че служители на общината се извършва събиране на нефтопродуктите, като до края на деня плажът е почистен. Община Шабла е уведомила РИОСВ-Варна, че събраните мазутни отпадъци са предадени на дружество „Проучване и добив на нефт и газ“ АД – район Шабла.

Вероятният източник на замърсяването е трансграничен пренос или преминаващ танкер.

Справка в регистъра на обектите за контрол и не е установен обект (брегови източник), използващ или генериращ мазут.

В тази връзка от РИОСВ-Варна е изпратено писмо до Дирекция „Морска Администрация“ – Варна за предприемане на действия за установяване на източника на замърсяване.

През 2018 г. в РИОСВ-Варна са подадени три сигнала за замърсявано на Черно море с нефтопродукти. При извършените съвместни проверки от експерти на РИОСВ-Варна, Басейнова дирекция „Черноморски район“-Варна и „ВиК Варна“ ООД е констатирано, че сигналите са неоснователни, припомня министър Нено Димов.

- реклама -