Административнопроцесуалния кодекс

Мая Манолова внесе в НС предложение за промяна на условията на получаване на пенсия от деца без един родител

Омбудсманът Мая Манолова депозира в Народното събрание предложение за законодателни промени, които се отнасят към условията за получаване на наследствена и персонална пенсия от деца, останали без един или двамата си родители.

Манолова припомни за организираната през февруари кръгла маса, на която проблемът е бил поставен, а всички институции са поели ангажимент да работят в тази посока. „Децата сираци веднъж са наказани, защото са без родител или два родители. Втори път ги наказва българската държава като не им дава подкрепа. За да получи наследствена пенсия едно дете без родител, неговият родител трябва да се е осигурявал, в зависимост от това на каква възраст е, с 1, 3 или 5 години осигурителен стаж. На практика детето не е виновно, че по някакви причини неговият родител не се е осигурявал”, обясни общественият защитник.

Мая Манолова подчерта, че сред предложенията са отпадне на изискването за осигурителен стаж при починал до 25-годишна възраст родител за получаване на наследствена пенсия на детето, както и намаляване на 3-годишния осигурителен стаж на починал родител до 30 г. на 1 година, а за родители над 30 г. – от 5 на 3 години.

Омбудсманът предлага още отпадане на подоходния критерий за получаване на персонална пенсия, което според нея ще даде възможност в случаите, в които едно дете не може да получи наследствена пенсия, да има правото да кандидатства за персонална без изискване за доход.

„Мисля, че българската държава може да си позволи този разход, тази подкрепа. В крайна сметка държавата сме ние. Институциите трябва да се вслушат’, аргументира предложенията си Мая Манолова.

- реклама -