Мая Манолова, омбудсман, отчет,

Мая Манолова отчита пред парламента дейността на омбудсмана за 2018 година

На пленарното си заседание парламентът ще обсъди доклада за дейността на омбудсмана Мая Манолова през 2018 г.

В него общественият защитник отчита запазване на тенденцията за увеличаване на жалбите и сигналите от граждани и представители на организации, като техният брой за 2018 г. е 12 890, което е с 2% повече в сравнение с 2017 г.

Най-много жалби и сигнали са подадени срещу действия на монополистите, както и в сектора на обществените услуги, като техният дял е 23,34% от общия брой жалби и сигнали. Следвани са от жалбите, свързани със засегнати или нарушени социални права, които са 15,43% и жалбите относно нарушено право на собственост, които представляват 10,05% от общия брой жалби за 2018 г. Сред основните проблеми са нарушения на социални права, правата на хората с увреждания, както и на правото на образование, здравеопазване и чиста околна среда.

Общият размер на бюджета на институцията на омбудсмана на Република България за 2018 г. е 3 029 434 лв., като отчетените разходи са в размер на 3 001 025 лв.

Общественият защитник отчита още успеха от подготвения и внесен в Народното събрание законопроект за личната помощ и акцентира върху становищата и предложенията за изменения на редица закони, между които Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, Изборния кодекс, Закона за семейните помощи за деца и др.

- реклама -