матура

Матура посред лято

Закъсняла матура за 5275 зрелостници. Те са подали заявление, че желаят да се явят на държавен зрелостен изпит по български език и литература.

Изпитът ще се проведе в 175 училища в страната и ще започне в 8.00 часа.

Изпитът по български език и литература ще се състои от три модула и зрелостниците ще получават изпитния вариант на три части.

За втория задължителен зрелостен изпит по предмет по избор са подали заявления 6983 зрелостници. Най-много от тях – 3179 младежи, са предпочели география, 2491 – биология, а 289 – английски език. Втората матура ще се проведе на 30 август т.г. в 215 училища.

За третия държавен зрелостен изпит по желание са подали заявления 9 зрелостници, а изпитите са между 31 август и 2 септември.

Мерки срещу преписване

От държавен зрелостен изпит се отстранява и напуска сградата на училището зрелостник, който: преписва от хартиен носител; преписва от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни телефони, калкулатори, таблети и др.); преписва от работата на друг зрелостник; използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация. Изпитната работа на отстранения зрелостник не се оценява.

Резултатите от матурите, сесия август-септември, ще бъдат обявени до 12 септември.

- реклама -