мляко

Масово млякото у нас съдържа сухо мляко

Масово наличие на сухо мляко в прясното установи изследване на „Активни потребители“.

От 17 проверени в лаборатория марки – само 3 са без подобрители.

За проучването са закупени от големи търговски вериги в София 17 марки прясно мляко. От тях 5 са UHT продукти. Маслеността на млеката варира от 0,1 до 3,7%. Пробите са описани и кодирани. От всяка опаковка са отлети в стерилни контейнери 150 мл и изпратени в лабораторията.

Анализите установяват следното:

  • В три (от 17) търговски марки най-вероятно няма добавено сухо мляко. В тях съдържанието на фурозин е минимално.
  • Други 4 проби вложената млечна пудра отговаря на диапазон 10 – 49%.
  • Най-многобройната категория е млека съдържащи между 50 и 85% млечна пудра – 7 марки
  • При останалите 3 количеството на сухото мляко е над 85%, т.е. в тях едва ли има прясно мляко.

„Резултатите ясно показват, че производителите масово влагат млечна пудра в прясното мляко. Независимо от нашите съмнения в точните стойности на добавеното сухо мляко наличието на такова добавяне е установен факт. Това е фалшификация на хранителен продукт и измама спрямо потребителите. От страна на производителите по този начин се използва по-евтина суровина и се избягват проблемите свързани с доставките, транспорта, съхранението, тестването и рандомизирането на суровото мляко. Накратко – печелят се повече пари!“, посочват от „Активни потребители“.

От там посочват, че сухото мляко не е опасно, но крайния продукт е с по-ниска хранителна стойност, в него има по-малко витамини и други полезни вещества и повече нежелателни съединения.

Въпреки установените нередности от асоциацията не публикуват марките на изследваните млека.

Защо – вижте тук.

У нас няма официален референтен метод за доказване на млечна пудра в прясното мляко и БАБХ няма как да санкционира подобни практики.

- реклама -