Мария Габриел фалшивите новини медии грамотност

Мария Габриел: Трябва общ европейски отговор на проблема с фалшивите новини

Експертна група на европейско ниво ще има нелеката задача само за 3-4 месеца да направи така, че да разполагаме с обща дефиниция на проблема с фалшивите новини, защото много често те не са незаконни и да идентифицираме, да обединим добрите практики, както и да имаме общ отговор на това предизвикателство.

Това заяви европейският комисар по въпросите на цифровата икономика и общество Мария Габриел след кръгла маса на тема: „Предизвикателства пред медийния сектор в Европа“, която се проведе в Представителството на ЕК в София.

По време на дискусията бяха изказани редица становища и идеи. Спорен остава въпроса за обема на рекламата в медиите, според едни, а други вярват, че технологиите ще гарантират в бъдеще автентичността на новините. Подчертано бе, че в обществото трябва да има медийна грамотност, за да се различават истинските от фалшивите новини. Според друго предложение под фалшивата новина трябва да има линк към истинската новина. По време на диалога Мария Габриел посочи, че съществува на европейско ниво ерозия на доверието на обществото към елитите, към официалните медии. А заради това, че голяма част от фалшивите новини са законни, никой не говори за криминализирането им.

На европейско ниво за първи път на мен се пада отговорността да инициирам анализ по тази тема, защото всички си даваме сметка, че фалшивите новини са предизвикателство, каза тя. Защото днес наблюдаваме, че те се разпространяват с невероятна скорост и мащаби. Нашият отговор ще включва и медийна грамотност и познаване на платформите, мобилизация на всички институции, за да можем успоредно с уважението към основните права на гражданите да дадем възможност за информиран избор.

Дискусията постави две основни теми- за новата Директива за аудиовизуални и медийни услуги , която ще бъде финализирана по време на българското Председателство на Съвета на ЕС , а втората – за фалшивите новини.

Новата Директива ще разшири обхвата и ще се отнася и до социалните медии , както и до аудио-визуалното съдържание, което се излъчва в мрежова среда, основно в интернет. Предвидено е новите мерки незабавно да бъдат приложени.

Става дума за по-строг възрастов контрол, до защитата на малолетните, до предотвратяване на езика на омразата, пропагандата и др. Очаква се и по-голямо популяризиране на европейските медии, които да имат по-висок процент на разпространение. Престои дебат и за обхвата на рекламите, за уточняване на часовия пояс на праймтайма и други съпътстващи проблеми.

Кристиан Шпар, директор на медийната програма за Югоизточна Европа на фондация „Конрад Аденауер“ заяви, че в България доверието в социалните медии е издигнато много високо за разлика от доверието в официалните медии. Според него професионалните журналисти в официалните медии у нас се нуждаят от подкрепа, за да бъдат по-независими.

- реклама -