Мария Габриел: ЕС ще задълбочи сътрудничеството си със Западните Балкани в сферата на науката, иновациите, образованието и културата

„Интегрирането на Западните Балкани в ЕС продължава да бъде важна стратегическа политика в наш взаимен интерес. В центъра на онлайн срещата на лидерите на ЕС и Западните Балкани, част от семейството на Европейската народна партия (ЕНП), бяха общите предизвикателства и перспективата на ЕС за региона. Бяха споделени вече взетите мерки в израз на солидарността на ЕС към региона, но и необходимото бъдещо сътрудничество за възстановяване след кризата с коронавируса.“ Това сподели във Фейсбук комисар Мария Габриел. 

„Отново бе потвърдена подкрепата за присъединяване на региона към ЕС, както и за засилено взаимодействие на всички нива. Преразгледаната методология за присъединяване и решението от март на Съвета на ЕС за започване на преговорите с Албания и Северна Македония, са важна стъпка към постигане на общата ни цел.“, сподели още Габриел.

Радвам се, че потенциалът на Западните Балкани в областта на науката, иновациите, образованието и културата е част от европейската им перспектива.

Европейската комисия отново дадохме ясен сигнал за солидарност и единство.

Миналата седмица мобилизирахме, съвместно с Европейската инвестиционна банка, финансова подкрепа в размер над 3.3 милиарда евро, за да подпомогнем държавите да се справят с кризата и нейните последиците. Подкрепата ни обхваща широк спектър от области, включително научни изследвания и иновации, образование и опазване на културното наследство. Бяха обсъдени и следващите стъпки към изготвяне на икономически и инвестиционен план за дългосрочното възстановяване на региона.

Изпълнението на условията за присъединяване, продължаването на реформите и постигането на осезаеми резултати в полза на гражданите ще спомогнат за по-нататъшния напредък в европейската интеграция. В рамките на ресора ми продължаваме да работим активно със Западните Балкани за задълбочаване на сътрудничеството и нови инициативи целящи да развият потенциала на региона.

- реклама -