Маринела Петрова

Маринела Петрова е новият зам.-министър на финансите

Бойко Борисов назначи Маринела Петрова за заместник-министър на финансите на мястото на Карина Караиванова, която беше избрана от Народното събрание за председател на Комисията за финансов надзор.

Образование

Маринела Петрова е магистър по специалността „Социално-икономическо планиране“, придобита в Университета за национално и световно стопанство, и магистър по „Европеистика“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Следдипломната й квалификация, в образователни институции в Австрия, Япония, Обединеното кралство, САЩ и Холандия, е в областта на анализа на икономическите политики, финансовото и макроикономическото прогнозиране, координация и управление на икономическите политики в ЕС, и умения за водене на преговори.

Професионален опит

Професионалният й път започва през 1992 г. като експерт в Агенцията за икономическо програмиране и развитие (впоследствие преименувана на Агенция за икономически анализи и прогнози), в която през май 2001 г. става директор на дирекция „Европейска интеграция“.

От 2 ноември 2009 г. заема длъжността директор на дирекция „Европейски въпроси и политика“ в министерството.

От октомври 2010 г. досега е директор на дирекция „Икономическа и финансова политика“ в МФ и отговаря за

  • изготвянето на Националната програма за реформи и Конвергентната програма,
  • наблюдението по макроикономическите дисбаланси,
  • подготовката на позициите и участие в съветите ЕКОФИН,
  • Икономически и финансов комитет (EFC),
  • Комитета по икономически политики (EPC), Бюджетен комитет и други европейски формати.

Има пряка отговорност в подготовката на присъединяването на страната ни към Европейския паричен съюз.

Свободно владее английски език, ползва френски и руски.

- реклама -