Мариана Кукушева пред FN: При скок на газа с 30 % цената на хляба тръгва нагоре

Цената на природния газ скача от 1-ви април с 30%. Това ще доведе до ефекта на доминото и всички стоки, произвеждани на газ ще бъдат с по-високи цени. Хлебопрозводителите вече преизчисляват новите цени на хляба.

0000122704-article С колко ще се повиши той и ще работят ли мелници и пекарни на загуба, специално за Flashnews отговаря Марияна Кукушева, председател на управителният съвет на Националния браншови съюз на хлебопекарите и сладкарите.

 

Мариана Кукешева е завършила педагогика в Югозападния университет. Специализирала в Университета по хранително-вкусови технологии в Пловдив. През 2009 г. е избрана за председател на Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите в България. Има собствен бизнес в сферата на хлебопроизводството и сладкарството.
–––––––––––––––––––––––––––––––––

FN: Г-жо Кукушева как ще се отрази скока на цената на природния газ с 30 на сто върху производството на хляба?

hlqbТази драстимна промяна в цената на синьото гориво първо ще даде отражение в цените на електроенергията, очакваме коефицента да е същия като газа. Назад по веригата вече е променена цената на торовете, която се ползва от българските земеделци. Торовете също се произвеждат на газ, а те се използват точно сега в този сезон, когато очакваната реколта се третира срещу вредни организми задържана влага и т.н. С оглед на това себестойността на българското зърно е вече променена.  На фона на слабата реколта, която се очаква в Украйна и Русия, една по-висока себестойност на пшеницата прави некоркурентен селскостопанския бранш. Т.е по-малко пари ще има в зърнопроизводстовото.

FN: Как ще се отрази това на хлебопроизовдителите?

dd0b1d06b02ee4101dcce52dc3ad1c26Ние сме взаимно свързани. Едните ще повлекат другите. Мелниците също работят с газ, т. е суровината за нас- брашното ще има по-висока цена. От тук нататък хлебарството е занаят. В хлебарстовто се ползва синьото гориво в един дълъг период в технологичния процес. За различните производители себестойността на газа в производството е между 4 до 10%. На фона на големия обем на производство разходите ще са повече и няма как производителя да поеме за своя сметка тези разходи и това увеличение. Опаковките ще се с по-високи цени, така заявиха колегите. Така до крайният потребител ще стигне стойност със завишение, няма значение по-голямо или по-малко. Цените на хляба ще скочат.

furna-hliabFN: С колко ще е повишението все пак, каква е вашата прогноза?

Няма как да кажем от сега колко ще се увеличи. Но категорично ще се повиши. Бюджетът за хляб на едно българско семейство, традиционно купуващо 15 хляба на месец, няма да бъде повишен с повече от 2 лев за целия месец.

Очакваме обаче през май КЕВР да заговори за увеличение на цената на електоренергията. А факт е, че един държавен регулатор, който трябва да регулира, покачвайки цената на газа, покачва и всичко останало. Като цяло това прави нашата икономика все по-неконкурентноспособна. Убиваме собствения си бизнес. Не забравяйте и закуските също ще поскъпнат и те са на газ.

 

- реклама -