Мантинели за 232 млн. лв. – къде ще ги слагат?

Мантинели за 232 млн. лв. – къде ще ги слагат? Агенция „Пътна инфраструктура“ (АППИ) стартира обществена поръчка за възстановяване на мантинели за републиканските пътища за срок от 3 години.

Към настоящите договори

с пътните дружества са подписани споразумения до края юни 2022 г. Кандидатите могат да подават офертите си до 11 май 2022 г., включително. Общата стойност на обществената поръчка за 6-те обособени позиции за трите години е 253 848 403 лв. без ДДС и се финансира от бюджета на АПИ.

Обществената поръчка

е разделена на 6 обособени позиции по районите на планиране в страната:

Обособена позиция № 1

– Северозападен район, включващ области Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен, с прогнозна стойност 42 250 000 лв. без ДДС;

Обособена позиция № 2

– Северен централен район, включващ области Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра, с прогнозна стойност 42 250 000 лв. без ДДС;

Обособена позиция № 3

– Североизточен район, включващ области Варна, Добрич, Шумен и Търговище, с прогнозна стойност 42 250 000 лв. без ДДС;

Обособена позиция № 4

– Югоизточен район, включващ области Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол, с прогнозна стойност 42 250 000 лв. без ДДС;

Обособена позиция № 5

– Южен централен район, включващ области Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково, с прогнозна стойност 42 250 000 лв. без ДДС;

Обособена позиция № 6

– Югозападен район, включващ области Благоевград, Перник, Кюстендил и София с прогнозна стойност 42 598 403 лв. без ДДС.

- реклама -