Мая Манолова секуално образоварие омбудсман училище деца

Манолова: Високите сметки за март кредитират безлихвено „Топлофикация София“

Общественият посредник се срещна с шефа на енергийното дружество заради двойния скок на парното за миналия месец. Това съобщиха от пресцентъра на омбудсмана.

Повод за срещата на омбудсмана Мая Манолова с изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД Сашо Чакалски са жалбите и сигналите до институцията за много високи сметки за отопление за м. март в сравнение с по-студените два предходни месеца, когато сметките са били значително по-ниски. Има случаи, в които увеличението е двойно.

По време на срещата се констатира, че по официална информация средното увеличение за битовите потребители за м. март 2018 г. спрямо м. март 2017 г. е с близо 60%. Това се дължи основно на две причини. От една страна увеличението на цената на топлинната енергия с над 24%, (одобрена от КЕВР), въпреки гражданските протести от м. април 2017 г., и от друга – разпоредбите на Наредбата за топлоснабдяването.

В същото време от „Топлофикация“ считат, че няма проблеми с нормативната уредба.

Омбудсманът смята, че дружеството трябва да посочва проблемите, произтичащи от прилагането на Наредбата за топлоснабдяването и своевременно да сигнализира Министерство на енергетиката. Нужно е да проявява по-голяма активност, когато са ощетени гражданите, какъвто е случая с прогнозните сметки. Доброто управление означава своевременно да се реагира на несправедливите практики.

В случая с мартенските прогнозни сметки клиентите на топлофикационните дружества безлихвено ги кредитират, а изравнителните сметки ще бъдат готови през м. юли, а едва през м. август хората ще могат да си получат надвзетите суми.

На срещата омбудсманът поиска за пореден път от „Топлофикация София“ ЕАД да информират по ясен и разбираем за хората начин как са формирани високите сметки. Освен това настоя във фактурите, на отделен ред, дружеството да посочва и количеството топлинна енергия за сградна инсталация и стойността й, каквото е и изискването на чл.30, ал.3, т.13 от Общите им условия, одобрени от КЕВР.

По повод високите сметки за м. март 2018 г. и Решение № 4777/13.04.2018 г. на ВАС по адм. д. № 1372/2016 г., с което се отменя формулата, приета в т.6.1.1 от Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради-етажна собственост, омбудсманът изпрати писмо до министъра на енергетиката, в което за пореден път поиска да се проведе широка обществена дискусия с участието на компетентните държавни институции, в т.ч. и омбудсмана, както и граждански организации, за изменение и допълнение на Закона за енергетиката и на Наредбата за топлоснабдянатето, в защита правата и интересите на потребителите на топлинна енергия.

Мая Манолова подчерта, че изцяло споделя мотивите на съдебния акт, с който се отмени формулата за изчисление на сградната инсталация.

На срещата бе обсъден и фактът, че омбудсманът не е получила исканата от нея информация за какво „Топлофикация София“ харчи юрисконсулските хонорари, заради които сметките на длъжниците набъбваха в пъти и в резултат, на което общественият защитник осъди дружеството на две инстанции.

- реклама -