Махат по-бързо гниещите автомобили по улиците в София

Общинските съветници в София намалиха сроковете за премахването на гниещите автомобили по улиците в София. Предложението беше подкрепено единодушно от всички в залата по време на днешното заседание на СОС.

Съгласно измененията в Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, приети от Министерския съвет, за излязло от употреба возило ще се смята такова, чиито годишен технически преглед не е извършен до 3 месеца след изтичане на валидността на предходния, а не както беше досега – след 2 години. Районните кметове, които досега отказваха да изпълняват новите правила вече ще са длъжни до месец да отговарят на постъпил сигнал за гниещ автомобил върху общински терен и в рамките на 1 месец, след изтичане на тримесечния срок от стикиране на возилото, в който стопанинът трябва доброволно да премахне автомобила си, да издаде заповед за принудително репатриране на площадка за разкомплектоване.

- реклама -