Барометър оптимизъм година събития

Магдалена Костова, НСИ пред FN: МС определя датата за преброяването. Има и въпроси с 16 отговора

Преди празниците мнозинството в парламента отложи планираното за края на януари преброяване на населението. Заради риск от разнасяне на зараза, депутатите гласуваха по време на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка. Сега се очаква Министерският съвет да определи нов срок за преброяването, което задължително трябва да се проведе през 2021 г.

„Не можем да пуснем преброители по домовете на хората при сериозна епидемична обстановка.“, заяви пред Flashnews Магдалена Костова – директор на дирекция „Демографска и социална статистика“ в Националния статистически институт. Тя уточнява как ще се извърши самото преброяване. Роднини, които са на гости, за да помагат в отглеждането на децата, също ще бъдат отразени от преброителите.

сн. БГНЕС

Магдалена Костова e pавършила Стопанска академия „Димитър Ценов“, гр. Свищов, със специалност „Социално икономическа информация“. От 1995 до 2003 година работи в Териториално статистически бюро – Плевен. От 2003 до 2010  е експерт в отдел „Демографска статистика“.  Отговаря за преброяването на ненаселените при Преброяване 2011. От 2011 до 2013 Магдалена Костова е началник на отдел „Демографска статистика“. От 2014 до сега е директор на дирекция „Демографска и социална статистика“. Ръководител на проекти, финансирани по оперативни програми и европейски фондове. Омъжена, с две деца.

– Кога трябва да се извърши националното преброяване и в какви етапи ще протече?

– В съответствие със Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.,чл.3, ал. (2)  преброяването трябва да започне в 0,00 часа на 22 януари 2021 г. и да приключи в 20,00 часа на 15 февруари 2021 година. Преброяването се провежда на два етапа:

  • Преброяването чрез попълване на електронна преброителна карта се извършва по интернет от 0,00 часа на 22 януари 2021 г. до 24,00 часа на 31 януари 2021 г.
  • Преброяването чрез посещение на домакинствата, сградите и жилищата от преброител се извършва от 8,00 часа на 1 февруари 2021 г. до 20,00 часа на 15 февруари 2021 г.

Разбира се, Вие знаете, че в средата на месеца Народното събрание прие промяна в закона, според която Министерският съвет може да вземе решение за промяна на критичния момент на преброяването и съответно датите му заради кризата с Ковид-19 и епидемичната ситуация в страната. Но дори и при евентуално отлагане на датите – етапите ще са два – електронно и физическо преброяване.

– Има ли вариант сроковете да бъдат променени във връзка с епидемичната обстановка от коронавирус?

– Да, според решението на Народното събрание Министерският съвет може да реши да отложи датите. Отлагане на критичния момент на преброяването е част и от план Б, който Националният статистически институт подготви още от лятото на 2020 година, ако епидемичната обстановка се влоши. Сами разбирате, че ние не бива да рискуваме живота и здравето на хората, живота и здравето на преброителите. Не можем да пуснем преброители по домовете на хората при сериозна епидемична обстановка. Не можем да проведем и предварително предвидените за януари обучения на преброители и контрольори. От тяхното качествено провеждане зависи до голяма степен и качеството на събраната информация. Като цяло срокът е кратък, а лицата, които трябва да се обучат са много, което в случай, че епидемиологичната обстановка в страната се запази с настоящия си интензитет или се влоши в комбинация и със сезонните грипове, значително ще затрудни или ще направи невъзможно провеждането на обученията. Онлайн формата на обучение може да се приложи, но само частично, тъй като не е релевантна за цялата страна предвид неясната техническа осигуреност на потенциалните кандидати за преброители и контрольори. На практика това означава, че не навсякъде в страната присъствената форма на обучение може да бъде заменена. Затова опция за отлагане на критичния момент трябва да има и вярвам, че при необходимост Министерският съвет ще вземе решение.

– Какво трябва да направят хората, които изберат да се преброят електронно?

– Необходимо е да се регистрират в портала за електронно преброяване. С една регистрация се преброява едно жилище и всички лица, които живеят в него. Не е необходимо всяко лице да се регистрира поотделно. При регистрацията се попълват лични данни като: трите имена, ЕГН/ЛНЧ, номер на валиден български документ за самоличност (лична карта, задграничен паспорт, свидетелство за правоуправление или друг валиден български документ за самоличност), дата на издаване на документа и валиден имейл адрес. Всички тези данни са необходими за идентифициране на лицето. Те не се обработват и не се съхраняват от НСИ. След успешна регистрация лицето ще получи имейл за потвърждение и линк към системата за въвеждане на данни в преброителната карта.

Въвеждат се данни за адреса и жилището, в което лицата обичайно пребивават, независимо дали имат адресна регистрация там и независимо дали са наематели, собственици или ползватели.

Това е важно, тъй като целта на преброяването е да установи реалният брой на лицата, които пребивават във всяко населено място на страната, както и условията при които живеят, а не колко е регистрираното население или собствеността му. Въвеждат се данни и за всяко лице, което живее в жилището. Ще трябва да попълнят информация, свързана с образование, икономическа активност, семейно положение, миграция, етно-културни характеристики и здравен статус. Всички въпроси са задължителни, като на някои от тях има възможност да отговорите „не желая да отговоря“. Ако към критичния момент на преброяването (22 януари) в жилището временно пребивават и други лица, като роднини или приятели на гости, почивка, за гледане на деца или друга причина, то за тях също трябва да се попълни кратък въпросник с основни въпроси.

– Има ли разлика във въпросите, в сравнение с предишното национално преброяване?

Въпросникът е разработен така, че да покрива всички задължителни теми съгласно европейското законодателство в областта на преброяванията. Включени са и допълнителни въпроси от национален интерес. Като цяло винаги се стремим да има съпоставимост на въпросите от преброяване на преброяване, за да могат да се осигурят динамични редове от  сравними данни през годините. Добавят се и нови въпроси в зависимост от нуждите на централното и местно управление от информация. Такива през 2021 ще бъдат въпросите, свързани с ползването на възобновяема енергия.

– Колко ще бъдат въпросите и как са разделени? Кой е въпросът с най-много варианти за отговори?

– Преброителната карта е разделена на 6 раздела: „Адрес“, „Сграда“, „Жилище“, „Домакинство“, „Индивидуални въпросници“, „Временно присъстващи лица“. Като раздел „Сграда“ се попълва само от преброителите, т.е. разделът не присъства в електронното преброяване. Въпросите с най-много възможни отговори са „Степен на завършено образование“ и „Материална осигуреност на домакинствата“ – всеки от тях има по 16 възможни отговора.

продължителност

– Как възрастните хора, които живеят сами и недовиждат и хората, които не могат да четат и пишат ще попълват анкетите?

– Възрастните хора могат да бъдат преброени електронно от своите деца или близки. Като за целта ще трябва да направят отделна регистрация с валиден имейл адрес и личните данни на преброяването лице. Ако не са преброени електронно, преброителят попълва преброителната карта, като изчита въпросите и попълва декларираните от лицето отговори.

– Има ли достатъчно кандидат-преброители и контрольори? При какви условия ще работят те?

– В малките и средно големи общини има достатъчно преброители и контрольори. Недостиг има в големите общини и градове, но там се очаква да има и по-голям брой електронно преброени, т.е. ще бъде необходимо гъвкаво разпределение на наличните преброители и контрольори по контролни райони и преброителни участъци. Важно е да кажем, че набраните преброители и контрольори ще имат възможност да работят по време на Преброяването дори и ако се наложи датите да бъдат променени. Ако някой няма възможност да работи заради промените в датите, ще потърсим възможност този човек да бъде заменен. За него това няма да има отражение.

– Какви ще бъдат мерките за безопасност, които трябва да спазват и преброители и граждани при срещите си?

– Всички преброители и контрольори ще бъдат инструктирани как да комуникират с респондентите, да спазват дистанция. Ще бъде разработена инструкция за координация и комуникация между преброители и контрольори, и контрольори и общинските преброителни комисии. Ще бъдат снабдени със защитни средства маски с най-високо ниво на защита и дезинфектанти.

- реклама -