Любомир Дацов, инфлация, икономика, криза

Любомир Дацов: Данъците не трябва да се пипат за три години, но могат да се администрират по-добре

По много показатели в бюджета има разхищения, парите не се харчат ефективно

По много показатели в бюджета ни има разхищения, парите не се харчат ефективно, заяви пред форума „Пътна карта на бизнеса 2017” експертът и бивш зам.финансов министър Любомир Дацов.

Дискусията тази сутрин бе открита от служебния премиер проф. Огнян Герджиков в присъствието на представители на бизнеса, на браншови организации, институции и експерти. Дацов говори по темата за фискалните рамки на бюджета на ЕС и на България, в условията на които ще се развива българската икономика.

Управлението на публичните финанси трябва да бъдат неутрални към икономическия цикъл, каза той. Макар в последните години да се налага мнението, че бюджетите трябва да се намесят по-активно, тъй като банките са по-пасивни.

Имаме слаб административен и управленски капацитет, липсва ефективна система за управление на разходите, подчерта Дацов.

Един от основните проблеми на ЕС, поради което той върви по-бавно в развитието си е свръхзадлъжнялостта, посочи експертът и направи кратък анализ на днешната ситуация в общността.

Косвените данъци директно влияят на конкурентоспособността на икономиката и те трябва да бъдат намалени, за да стигнат до едно приемливо ниво, подчерта Дацов. Имуществените данъци у нас са няколко пъти по-ниски спрямо европейското ниво. Но около 70%-80% от българите имат собствено жилище и те не могат да се пипат по чисто социални причини, коментира той.

Приходната част на бюджета у нас възстанови ефективността си, от моя гледна точка малко неща могат да бъдат направени в тази сфера, посочи Дацов. Мисля, че данъците три години напред не трябва да се пипат, но могат по-добре да се администрират, смята той.

България се намира в т.нар добри години, в които световната икономика върви нагоре и смятам, че съществуващата фискална рамка в България е не много амбициозна.

Данните показват, че три сектора- социалния, здравеопазването и образованието имат над 50% от целия държавен бюджет, но въпреки това не са достатъчни, ако ги съпоставим с финансирането на тези сектори в страните от ЕС.

Ако видим какво произвежда всеки сектор и как обслужва публичния ще установим, че страната ни се класира в ЕС на 22 място по ниво на разходите, измерени чрез БВП, а по разходи за обществен ред и сигурност сме на второ място, посочи Дацов.

Ние сме малка, отворена икономика, на която всяко действие или бездействие на нашите партньори ни се отразява пряко, заяви в изказването си зам.-министърът на финансите Маринела Петрова. Тя говори за източниците на финансов ресурс, който България може успешно да усвои, като специално се спря на работата с еврофондове и на други източници на финансиране.

- реклама -