Лозан Панов

Лозан Панов иска дисциплинарно уволнение за Владимира Янева

Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов поиска налагане на дисциплинарно наказание на Владимира Янева. Той е подал жалба до Върховния административен съд срещу решението на Съдийската колегия на ВСС, с което е наложено наказание на съдия Янева “понижаване в ранг за срок от три години“.

Според него доказаните действия и бездействия от нейна страна обуславят налагането на най-тежкото по степен наказание – „дисциплинарно освобождаване от длъжност“, съобщиха от ВКС.

vladimira_ianeva
Владимира Янева

„Обжалваното решение не е постановено с оглед на събраните доказателства, доколкото същите безспорно установяват наличието на допуснатите дисциплинарни нарушения, но наложеното наказание не съответства на тяхната тежест“ – категоричен е Лозан Панов.

Председателят на ВКС твърди още, че „съдия Янева е допуснала тежки нарушения на задълженията си…“.

Според председателя на ВКС несправянето с проблема с натовареността е доказано, че е не само по обективни причини, а са констатирани умишлени действия и решаване на въпроса с оглед личността, което е довело до несправедливо и неадекватно управление на човешките ресурси на съда.

- реклама -