МОСВ, болнични отпадъци, Нинова,

Личев върна необходимостта от екологична оценка на плана за възстановяване

Министърът на околната среда и водите Асен Личев отмени предишно решение на МОСВ, с което е преценено, че за заявения План за възстановяване и устойчивост на Република България не е необходимо провеждане на процедура по екологична оценка.

След като разгледа постъпили жалби от неправителствени организации, министърът направи проверка по случая и реши, че са налице основания за оттегляне на решението за липсата на необходимост от провеждане на процедура по екологична оценка.

- реклама -