Мъже

Лекарите съветват: Мъжете след 45 задължително на преглед за фертилитет

С увеличаване на възрастта, се повишават и случаите с тежки отклонения в основните показатели на семенния анализ.  След 45 годишна възраст процента на тези отклонения е 30%. Случаите с нормални спермални параметри са не повече от 15%. Това са изводите, от изследване, в рамките на проведената кампания за „Мъжко репродуктивно здраве“ в СБАЛАГРМ – София

От общо 403 пациентите, при които е извършен стандартен семенен анализ, с определяне на морфологичните характеристики на сперматозоидите по стриктните критерии на Kruger изводите са:

  • 104 пациента са с нормални параметри на семенната течност (25,8%);
  • 187 пациента са с леки до умерени отклонения в морфологията на сперматозоидите (46.4%);
  • 26 пациента са с умерени отклонения в основните показатели на семенния анализ (6.4%);
  • 86 пациента са с тежки отклонения в основните показатели на семенния анализ (21,3%), от които при 9 (2,2%) пациента се установи липса на сперматозоиди (азооспермия).

На база на тези резултати лекарите си поставят за задача да определят промяната в основните параметри на семенната проба  в различните възрастови група, да проследят отклоненията в морфологичните характеристики и да се анализират абнормалните резултати при пациентите в различните възрастови групи.

Лекарите са на мнение, че неглижилането на проблема може да има негативен ефект върху раждаемостта и по-нататъшно увеличаване на търсенето на асистирана репродукция.

- реклама -