Легендарен завод от соца, фалирал през прехода, възкръсва

Легендарен завод от соца, фалирал през прехода, възкръсва.

След като преди 11 години фалира, емблематичният за соца „Меком“ – Силистра,

възкръсва с ново име – месокомбинат „Добруджа“, пише Кворум Силистра.

Инвестиционно предложение, подадено в РИОСВ – Русе от „Месокомбинат Добруджа“ АД,

предвижда възобновяване на производствената дейност на предприятието за месодобив и

месопреработка, разположено в индустриалната зона на града.

Собственици на дружеството, решени да възродят месокомбината, са „Р-Финанс“ ЕООД, „Лайтхаус

Инвестмънтс“ ЕООД и „Дика Акаунт“ ЕООД, с по 33.33% дялово участие.

Възобновяването на дейността ще се осъществи в рамките на съществуващите производствени

сгради и съоръжения, при запазване на „утвърдения капацитет на предприятието“ от 70 тона трупно

месо за 24 часа.

Не се предвижда изграждане на нови производствени мощности или увеличение на капацитета.

До рестарта на месокомбината на месокомбината се очаква одобрение на инвестиционното предложение,

регистрация в БАБХ и издаване на разрешения за отпадъчни води и водовземане на подземни води.

Предприятието разполага със собствена фотоволтаична електроцентрала (ФВЕЦ) за покриване на енергийните си нужди.

Общата площ на терена, върху който е разположен месокомбинатът, е 30 000 квадратни метра.

„Месокомбинат Добруджа“ разполага със собствени ферми, в които отглежда и угоява между 35 000 и 43 000 агнета годишно. Има амбицията да се превърне в най-големия български износител на агнешко месо, като притежава линии за обезкостяване на телешко, говеда, биволи, агнета и щрауси.

Възраждането на месокомбината е много добра новина за Силистра, ще допринесе за развитието на местната икономика и ще създаде нови работни места.

Предприятието води началото си от 1906 година, през 1973 година се преименува на „Меком“, след приватизацията първоначално запази пазарите си, но постепенно натрупа над 30 милиона дългове, а хлопна врати след като БАБХ откри в него 4200 кг.  развалено месо.

- реклама -