Лъчезар Борисов, мярка, малки предприятия, оборни средства

Лъчезар Борисов: Инфлационната буря продължава да се разгръща

Инфлационната буря продължава да се разгръща. Това написа в социлните мрежи депутатът от ГЕРБ Лъчезар Борисов.

Ето и целят пост на икономиста:

По данни на НСИ инфлацията при цените на производител на вътрешния пазар достигна 49,8% на годишна база през месец април.
✅ Ръст на цените е регистриран при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 90.5%, в преработващата промишленост – с 28.1%, и в добивната промишленост – с 23.0%.
✅ Спрямо април 2021 г. съществено увеличение на цените в преработващата промишленост е отчетено при: производството на химични продукти – с 51.8%, производството на основни метали – с 45.9%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – с 41.4%.
❗ Ножицата между цените на производител на вътрешния пазар и на международния пазар става все по-голяма, като годишният ръст на международния пазар е едва 25.8%.
❗ Общият индекс на цените на производител (включващ цените на вътрешния и на международния пазар) през април 2022 г. нараства с 40.2% в сравнение със същия месец на 2021 година.
❗ Негативните тенденции бяха отчетени и от S&P Global Ratings в доклада от 27.05.2022 г., като прогнозата за българската икономика е драстично по-лоша от тази към обнародвания в началото на месец март Закон за държавния бюджет.
✅ Според S&P Global Ratings:
Растежът на икономиката ще бъде 1.6%, а не 4.8%.
✅ Инвестициите в структурата на БВП ще нарастнат с едва 2.2%, а не с 11.7%, както беше предвидено в бюджета.
✅ Средногодишната инфлация ще бъде 11.5%, а не както беше заложено само 5.6%.
✅ Значително по-негативни са и прогнозите за износа на стоки, търговския баланс и текущата сметка.
❗ Високата инфлация ще продължи да намалява покупателната способност и ще даде ефект върху потреблението.
❗ Бизнесът продължава да губи ценова конкурентоспособност и възможност за създаване на добавена стойност.
❗ Сбъднаха се негативните сценарии от по-ранните макроикономически прогнози за ускоряваща се инфлация и за слаби инвестиции.
❗ Инфраструктурните проекти остават спрени, а средствата по Плана за възстановяване и устойчивост не достигнаха до бизнеса в първото полугодие на годината.
- реклама -