Музиканти Музикаутор БНР

КЗК упрекна Музикаутор в злоупотребява с господстващо положение заради БНР

Комисията за защита на конкуренцията предяви на Сдружение на композитори, автори на литературни произведения, свързани с музиката и музикални издатели за колективно управление на авторски права „МУЗИКАУТОР“ твърдение за злоупотреба с господстващо положение на пазара.

КЗК смята, че при предоставянето на права за излъчване на музикални и литературни произведения от репертоара на Музикаутор ограничава и нарушава конкуренцията и засяга интересите на потребителите посредством необосновано прекратяване на съществуващите договорни отношения с Българското национално радио, с което се препятства осъществяваната от радиото дейност.

Повод е скандала с музиката с БНР

Предмет на проучване в производството е поведението на Сдружение „Музикаутор“, свързано с прекратяване на съществуващите по силата на Договор за разрешаване използването на музикални и литературни произведения по радио отношения между „Музикаутор“ и БНР и следващата от това невъзможност за радиото за използване на репертоара на Сдружението в програмите на националното радио.

„От водените между страните в производството преговори и от цялостното поведение на „Музикаутор“ в тази връзка, може да се направи извод, че прекратяването на действащия договор между страните представлява начин за постигане на исканите от Сдружението условия за определяне размера на дължимите му възнаграждения за лицензирането на съответните права. От установените факти не може да се изведе друга цел и причини, които обективно да обосновават поведението и да оправдаят прекратяването на Договора“, посочват от КЗК.

Ръководството на Музикаутор

Чрез прекратяването на договора с БНР Музикаутор лишава националното радио от възможност за ефективно конкуриране на пазара, категорични са от комисията. Това е така защото освен, че лишава БНР от съществено за неговата дейност съдържание, с поведението си Музикаутор лишава общественото радио от възможност за извършване на дейността в изпълнение на задълженията, възложени със закон.

- реклама -