саниране

КЗК санкционира 24 дружества за участие в картели по програмата за енергийна ефективност

Комисията за защита на конкуренцията налага имуществени санкции на дружества, участници в обществени поръчки по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Дружествата създали картел за манипулиране на обществени поръчки по Националната програма за енергийна ефективност на общините Търговище и Гоце Делчев.

Обществените поръчки са с предмет извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики и на технически паспорти на сгради, и за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки.

В рамките на проучването КЗК установи, че участниците по всяка една от двете обществени поръчки са се споразумели относно разпределянето на обектите, възлагани в процедурата, както и относно цените, които да предложат на възложителите. Споразуменията имат за цел пълно предотвратяване на конкуренцията при подаването на оферти в процедурите за възлагане на обществени поръчки като определят печелившия участник по всяка обособена позиция и така предопределят избора на възложителите. От КЗК са попаднали на събрана електронна кореспонденция между участниците, информация и доказателства от възложителите, както и от самите участници.

Някои от фирмите са подпомогани разследването на картела.

В резултат от сътрудничеството им в производството, Комисията предостави пълно освобождаване от санкция на едно дружество и намаляване на санкциите на две други дружества.

Общият размер на наложените санкции е 398 174 лв.

От тях 147 761 лв. е общият размер на санкциите на участниците в обществената поръчка на община Търговище, а 250 413 лв. е общият размер на санкциите на участниците в обществената поръчка на община Гоце Делчев.

Предстои Комисията да се произнесе и относно предявените с Определение № 725/20.06.2019 г. твърдения за манипулиране на обществена поръчка по Националната програма за енергийна ефективност на община Пловдив от участващите в нея 33 предприятия.

- реклама -