саниране програма прокуратура Спас Попниколов Лиляна Павлова енергийна ефективност сгради жилища картел строителни фирми КЗК

КЗК откри картел между строителни фирми по обществени поръчки за саниране

Комисията за защита на конкуренцията откри картел от строителни фирми, печелили поръчки за саниране.

Това стана ясна от съобщение на антимонополната комисия.

Сигналът е подаден от кмета на Търговище и обхваща 13 фирми, които са участвали в Националната програма за енергийна ефективност в Пловдив и Гоце Делчев.

До КЗК са изпратени копия от електронни писма, разменени между участниците в обществената поръчка. Констатациите са, че строителните фирми са се договорили да разпределят помежду си обектите и да подадат ценови оферти равни на максималните им цени, с които са класирани в първия етап от процедурата.

2 от 13-те фирми, за които се твърди, че има нарушения са от Търговище. Едната е общинска. Оттам отрекоха да има картел. „Конкурсът за саниране беше на два етапа. При второто участие, когато вече се разпределят самите обекти коя фирма да ги работи от изброените 10 тогава не сме участвали, а тогава е станало това споразумение между фирмите как да се разпределят обектите. Ние не сме подавали документи“, каза . инж. Тодорка Димитрова, управител на „АДАПТ“ ЕООД.

Въз основа на всички установени факти и обстоятелства, Комисията счита, че адресатите на Определение № 1412/13.12.2018г. участват в картел по смисъла на § 1, т. 5 от ЗЗК, имащ за цел предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията на пазарите на изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики и на технически паспорти на сградите и изготвяне на обследвания за енергийна ефективност на сгради и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки.
В срок от 30 дни адресатите на определението и молителите имат право да представят писмени възражения по предявените твърдения. Срокът започва да тече от деня на получаване на определението.

 

- реклама -