електричество ток ограничава Теменужка Петкова износ КЗК обвинения

КЗК обвини ЕВН, ЧЕЗ и Енерго-про в злоупотреба с господстващо положение

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) обвини ЕВН, ЧЕЗ и Енерго-про за слоупотреба с господстващо положение на пазара.

Комисията е установила, че предприятията във всяка от икономическите групи  прилагат обща стратегия и практики, с които дискриминират независимите търговци извън съответните групи и ограничават търговията с електрическа енергия по свободно договорени цени.

Като обменят в рамките на групите си съществена информация за клиенти, които преминават от доставка по регулирани към доставка по свободно договорени цени и забавят издаването на необходимите документи, дружествата възпрепятстват процеса на първоначална смяна на крайния снабдител с доставчик по свободно договорени цени.

На ответните дружества е определен 30-дневен срок за запознаване с материалите по преписката и представяне на писмени възражения по предявените твърдения.

- реклама -