КЗК глобява „Лукойл” с над 67 млн. лева

КЗК наложи имуществена санкция в размер на 67 771 454 лева на „Лукойл-България” за злоупотреба с господстващо положение чрез прилагане на ценова преса спрямо конкурентите на дружеството при търговията на едро с моторни горива на територията на страната.

Според регулатора това може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията на пазарите на горива и да засегне интересите на потребителите.

От КЗК обясняват, че благодарение на навременната им намеса е предотвратена „целената стратегия на „Лукойл-България“ ЕООД постепенно да завземе пазара на едро на горива”.

И допълват:

„По-конкретно дружеството се опитва да създаде впечатление, че наложената от него през 2021 година нова ценова политика на търговците ще доведе до по-ниски цени за крайния потребител.

Тъй като подобно поведение е добре познато на антимонополните органи на ЕС, КЗК счита, че на практика единственият интерес на господстващото предприятие, каквото без съмнение се явява „Лукойл-България“ ЕООД, е да елиминира конкурентите си и в дългосрочен план да  налага едностранно по-високи цени на потребителите.

В тази връзка следва да се отбележи, че именно търговците на едро и държателите на данъчни складове са единствените, които биха могли да се противопоставят на господстващото предприятие, като оказват известен конкурентен натиск, доколкото имат възможност за внос или доставка на горива от алтернативни рафинерии”.

От антимонополния орган представят анализ, според който:

„Лукойл-България“ ЕООД притежава повече от половината от пазара и е лидер при търговията на едро с моторни горива.

Част е от групата „Лукойл”, която притежава уникална за страната логистична, складова и транспортна инфраструктура със стратегическо географско разположение и оперира по цялата верига от производството на горива до реализацията им към крайните потребители”, съобщават от КЗК.

Комисията е установила още, че „Лукойл-България“ ЕООД е прилагало цялостна стратегия за ограничаване на конкуренцията при търговията на едро на горива в страната.

Чрез промени в ценовата си политика в рамките на 2021 г., дружеството изцяло е отменило предоставяните от него количествени отстъпки при търговия на едро с моторни горива под режим отложено плащане на акциз,

докато търговци, закупуващи горива с платен акциз от бази на „Лукойл-България“ ЕООД, са получавали допълнителна отстъпка.

Прилагана е едностранно ценова политика на съответните пазари, която води до наличие на т.нар. „ценова преса“.

„Това нарушение се доказва и от проведените тестове, съгласно европейската икономическа теория и практика.

В резултат на ценовата преса, конкурентите на господстващото предприятие, които единствено могат да повлияят върху ценовата политика на „Лукойл-България“ ЕООД,

не биха могли да се противопоставят ефективно в ценово отношение, а това води до отлив на клиенти, финансови загуби и напускане на пазара.

Освен до отстраняване на конкуренцията, такова поведение същевременно води до намаляване на стимулите за навлизане и разрастване на потенциални нови търговци и инвеститори на пазарите на горива, в резултат на което в крайна сметка ще бъдат увредени крайните потребители.

Предвид свързаността на пазарите на търговия на едро и на дребно с автомобилни горива, повишаването на цените на горивата на едро, поради отслабен конкурентен натиск,

вследствие от поведението на „Лукойл-България“ ЕООД, ще има непосредствен ефект върху цените на предлаганите автомобилни горива от бензиностанциите,

което, както е известно има огромна социално – икономическа значимост”, заявяват още от антимонополния орган.

В резултат на активните действия на КЗК, в хода на проучването по производството, „Лукойл-България“ ЕООД промени и коригира поведението си,

което е най-важната цел на антимонополния орган, а именно да осигури защита и условия за разширяване на конкуренцията, подчертават от Комисията.

- реклама -