Кунева, МОН

Кунева изпраща два доклада за проверки в МОН на прокуратурата

Вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева изпраща на прокуратурата резултатите от две проверки в МОН, по сигнали на неправителствени организации.

Първата проверка е за цялостния корупционен риск в Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование (ЦКОКУО). Тя започнала след сигнал, че експертът по математика от центъра Мадлен Христова преподава в VII клас, въпреки че не следва да прави това. Проверката недвусмислено е потвърдила сигнала, както и че Христова е била и.д. класен на един VII клас по време на втория срок след напускане на титуляра. Христова е водела свободноизбираема подготовка – школа по математика на учениците от V до VII клас. Тя е сключила договора си с училището месец преди да уведоми първоначалния си работодател – ЦКОКУО, като изрично е заявила през октомври 2015 г, че ще преподава само на V клас.

Проверката е установила и информация за нерегламентирана апробация на изпитни задачи. Според доклада Христова е подала неверни данни и това е отчетливо и ясно нарушение, още повече, че е подписала етичен кодекс. Докладът заключава, че има наличие на конфликт на интереси и че срещу служителя има основание за започване на дисциплинарно производство. Заради недостатъчния контрол от страна на директора на Центъра, от него ще бъде потърсена дисциплинарна отговорност също.

Вторият доклад, който ще бъде предаден на прокуратурата, е за еднакви проекти по процедурата „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Проверката започна след сигнал на Национална мрежа за децата, според който три еднакви предложения са били подадени за едни и същи детски градини. Сдруженията са създадени непосредствено след обявяването на критериите за кандидатстване и се намират на един адрес и с едни и същи лица в управителните си съвети. Според МОН това показва, че има нарушения на поне два принципа: на избягването на двойно финансиране и неналичието на свързани лица.

Докладът установява и проблеми с финансовата обосновка на трите проекта, както и нередности в процеса на оценяването.

Одитният доклад ще бъде изпратен на прокуратурата. По думите на Кунева това се налага не само заради необходимостта от изчистване на всякакви съмнения, но и защото става дума за трети лица, извън служителите на МОН. Искаме да знаем има ли схема в и извън министерството, дали става дума за пропуски, което изисква да затегнем реда или става въпрос за нещо по-сериозно – все пак говорим за 1,5 млн. лева, каза Кунева. Заради констатираните слабости в работата на оценителната комисия ще изискаме от всички с одобрени проекти да представят доказателства за наличието на целева група – 20% от участниците да са деца от малцинствени групи или търсещи международна закрила.

Кунева съобщи и за трета приключила проверка, която за разлика от другите две, не е установила верността на подадените сигнали.

- реклама -