КТ „Подкрепа“ иска премахване на началната такса от 5% при частните пенсионни фондове

Премахване на началната такса от 5%, която получават частните пенсионни фондове от вноските ни. За това настояват от КТ „Подкрепа“.

Димитър Манолов
Димитър Манолов

Всички български граждани, родени след 31 декември 1959 г. внасят задължително пари, ако не се изтеглят доброволно, във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване. От всеки 100 лв., които човек внесе в частен пенсионен фонд, веднага му се удържат 5 лв. входяща такса. След това на годишна база се удържа 1% инвестиционна такса, изходяща такса върху общия обем на средствата, които се смята, че това лице има там. 5% входяща такса е чудовищно голям размер на такса, удържана за такова нещо срещу никаква услуга, която биха могли да получат за това осигурените лица“, обясни президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов.

Манолов даде за пример, че преди години беше решено да се въведе и такса за ВЕИ-та, а КС я отмени именно с аргумента, че срещу нея не се причислява никаква услуга.

Ваня Григорова от КТ „Подкрепа“ поясни, от друга страна, че Кодексът за социално осигуряване определя минимална доходност, която трябва да имат частните пенсионни фондове, но тя може да бъде и отрицателна. По какъв начин това пази осигурените лица не става ясно, подчерта Григорова.

Тя представи как биха изглеждали нещата без „паразитните такси“, с помощта на финансовия консултант Любомир Христов.

Единият пример за сценарий е през 2014 г., когато средната доходност, обявена от КФН на този вид дружества, е 6,13%. Втори пример през 2008 г., когато доходността е -20%. Човек, който получава 1000 лв. месечно заплата, месечно прави вноски в Универсален Пенсионен Фонд (УПФ) в размер на 50 лв. Какво се случва с тези 50 лв.?

През 2014 г. тези 50 лв. стават 600 лв. годишна вноска, 30 лв. взима дружеството още на входа само, защото взима пари, доходността е около 20,30 лв. и инвестиционна такса, която се начислява не само върху резултата на дружеството, но и върху това, което сме внесли в това дружество. Резултатът е 620 лв. Ако нямаше тези паразитни такси, които се начисляват върху вноските ни – 600 лв. годишна вноска, без начална такса, доходност 20 лв., инвестиционната такса, ако е само върху резултата трябва да е около 0,20 ст. Тогава накрая в сметката ще има 650 лв., вместо 620 лв.

През 2008 г., без таксите – реално 600 лв. годишна вноска, без 30 лв. начална такса, доходността ще намалее, но фондът би трябвало да компенсира осигуреното лице, защото не сме акционери, а сме осигурени. Резултатът би бил поне задържане на сметката, смята Ваня Григорова.

През 2014 г. с доходност от 6%, приходите за пенсионноосигурителното дружество са около 33,33 ст., а за осигуреното лице са 20 лв.

„През 2008 г., с -20% доходност, приходите за пенсионноосигурителното дружество пак са около 33 лв., но осигуреното лице губи много, по наши изчисления 95 лв.”, каза Григорова.

Тя изложи данни, според които приходите от такси на едно от големите пенсионни дружества за 2002-2016 г., по официални данни на КФН са 300,5 млн. лв.

Осигурителните вноски по всички фондове в това дружество са 2,95 млрд. лв. Таксите, които са начислени от осигурените лица са повече от 10% от получените осигурителни вноски.

Годишните приходи от такси във всички пенсионни дружества и всички фондове през 2002 г. са били 12,4 млн. лв., а 2015 г. – 140,4 млн. лв. Почти 12 пъти ръст на таксите, като заетите не са увеличили 12 пъти, нито заплатите, има леко покачване на началната такса.

Към септември 2016 г. общият размер на активите и събраните такси на всички фондове са 10 млрд. и 420 млн. лв. Почти 1 млрд. лв. са приходите от такси, което прави, че 8,75% такси от активите са иззети под формата на такси, което не е никак малък процент.

Според Димитър Манолов, ако въпросът с таксите е спорен, защото естествено ще бъдат нарушени финансови интересни, то е безспорно, че когато не получаваш услуга срещу някаква такса, не трябва да я плащаш. Предложенията ни за промени са внасяни многократно, допълни той.

- реклама -