Конституционен съд БСП Делян Добрев оставка Истанбуска конвенция дело

КС реши: ВСС може да работи и след края на мандата си

Със 7 на 3 гласа Конституционният съд реши, че и след изтичане на мандатите им членовете на Инспектората към Висшия съдебен съвет могат да продължат да изпълняват функциите си до избора на техни заместници.

Приетият диспозитив на решението гласи:

„С изтичането на срока, за който са избрани, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет изпълняват своите функции до избиране от Народното събрание на главен инспектор, съответно на инспектори.

Конституционно недопустимо е да се преустанови автоматично, за неопределено време, дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет поради изтичане на срока на пълномощията на главния инспектор и на инспекторите и неизбирането от Народното събрание на нов състав на Инспектората, осигуряващ му функциониране в съответствие с конституционните предписания.

Дискреционната власт на парламента е лимитирана и обратното подрива демократичния ред под върховенството на правото, което е конституционно установено по волята на суверена като елемент на фундаменталната структура на Основния закон.“

Решението е прието със седем гласа „за“ и три гласа „против“. Съдиите Атанас Семов, Красимир Влахов, Янаки Стоилов, са подписали решението с особено мнение.

Решението беше ключово, защото на 3 октомври изтича мандатът на настоящия състав на Висшия съдебен съвет, а последния парламент не избра своите 11 представители в т.нар. политическа квота.

- реклама -