финанов хороскоп, зодии

Криза: Милионерите се стопиха със 108

Със 108 е намалял броят на депозитите за над 1 млн. лева в банките през второто тримесечие на тази година спрямо същия период на 2021 година.

Това става ясно от данни на Българската народна банка. Към края на юни тази година те са общо 1042 броя, а преди година са били 1150.

Намалява и размерът на общата сума, която обхваща този размер влогове, от 3,050 млрд. лв. на 2,777 млрд. лв.

От данните става ясно, че като цяло има ръст на спестените в банки средства, но броят на самите депозити е намалял.

Причината е, че част от малките депозити бяха изтеглени по време на пандемията, но големите вложители продължиха да трупат пари в банките.

Така домакинствата са натрупали в трезорите общо 67,640 млрд. лева, което е с 6 на сто повече спрямо предходната година.

Към края на юни 2022 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 50 хил. до 100 хил. лв. с дял от 17,9%.

Фирми

Депозитите на фирмите в края на юни 2022 г. са 615 хил., като се отчита ръст от 2,3% спрямо края на същия месец на 2021 г. В края на второто тримесечие на 2022 г. размерът на тези депозити е 34,809 млрд. лева, като на годишна база той нараства с 18,6%.

Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на депозитите за сектора са търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, тоест автокъщите държат 25,7% от депозитите на компаниите в банките.

Следва преработваща промишленост с дял от 14,4%, а след тях е производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива, които имат 9,9 на сто дял.

Последният е и секторът, който се оказа най-печеливш в кризата заради повишението на цените. Към края на юни 2022 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 53,7%.

Кредити

Броят на кредитите на бизнеса и домакинствата към края на второто тримесечие намалява на годишна база с 0,6 на сто, а общият им размер се увеличава с 12,5 на сто.

Кредитите на нефинансовите предприятия в края на юни са 148 000 броя, като се увеличават на годишна база с 4,8 на сто. Размерът на тези кредити е близо 39,7 млрд. лева, като се отчита нарастване с 10,5 на сто на годишна база.

Броят на кредитите на домакинствата намалява на годишна база с 0,8 на сто, като достига почти 2,8 млн. броя.

Размерът им нараства на годишна база с 14,8 на сто, като достига 31,1 млрд. лева.

Към края на юни в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 100 000 до 250 000 лв. с дял от 24,6 на сто.

- реклама -