инфлация

Криза: Фирмите минаха на бързи заеми

Криза: Фирмите минаха на бързи заеми.

Бизнесът тегли все повече бързи кредити, за да покрива текущите си задължения заради ръста на цените на енергията и горивата.

Това показват последните данни на БНБ.

Вземанията по кредити от фирмите вече надхвърлят 1,1 млрд. лв., като спрямо година по-рано се увеличават с 43 на сто (331,3 млн. лв.)  и с 2,2 на сто (23,3 млн. лв.) спрямо края на юни 2022 година.

Нараства и делът им в общия размер на вземанията по кредити от резиденти от 22,4 на сто в края на септември 2021 г. до 25,9 на сто в края на същия месец на 2022 година.

Към края на септември вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, известни и като фирми за бързи кредити, са почти 4,3 млрд. лв. (2,8 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт – БВП), отчита БНБ.

На годишна база тези вземания се увеличават с 23,1 на сто (807,4 млн. лв.) до малко над 3 млрд. лева. Спрямо края на юни 2022 г. те се увеличават с 4,9 на сто (142,6 млн. лв.).

Домакинствата теглят най-вече потребителски бързи кредити, които са 2,910 млрд. лв.

На годишна база те се увеличават с 19,1 на сто (466,6 млн. лв. и с 5 на сто (139,4 млн. лв.) спрямо края на юни 2022 година.

Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от домакинствата нараства от 95,2 на сто към края на септември 2021 г. до 95,8 към края на същия месец на 2022 година.

Размерът на жилищните кредити в края на третото тримесечие на 2022 г. е 35,6 млн. лв.

Те се увеличават с 6,5 на сто (2,2 млн. лв.) в сравнение с края на септември 2021 година и с 4,6 на сто (1,6 млн. лв.) спрямо юни 2022 г.

Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията от домакинствата намалява от 1,3 на сто в края на септември 2021 г. до 1,2 на сто в края на същия месец на 2022 година.

- реклама -