см. Личен Архив

Кристиан Гьошев: Иформацията не отговаря на истината, отсъствал съм само 4 пъти от заседания

На страниците на Flashnews.bg предоставяме право на отговор на господин Кристиан Гьошев, във връзка с публикация от 21.09.2021г. В статията е цитиран коректно източника на информация.

Публикуваме мейла изпратен на електронната ни поща без редакторска намеса:

„Твърдя и ДОКАЗВАМ /с документи/, че информацията дадена Ви от лицето Георги Мараджиев – кмет на Община Стамболийски и Областен координатор на Политическа партия „ГЕРБ“ – област Пловдив НЕ ОТГОВАРЯ НА ИСТИНАТА.
В качеството ми на Секретар и член на Районната избирателна комисия – 17 изборен район – Пловдивски са ми изплатени командировъчни в размер на 40 лв. /ЧЕТИРИДЕСЕТ ЛЕВА/, като същите не представляват пътните ми разходи от гр.Св.Влас до гр.Пловдив и обратното, а пътни разходи във връзка с водените от комисията обучения на членовете на СИК в Общините Садово и Първомай и раздаването на изборни книжа и материали.
Относно отсъствията ми от комисията, видно от протоколите в интернет-страницата на РИК 17, съм взел участие в общо 17 заседания, от проведените общо 21 тоест съм отсъствал САМО 4 пъти на датите: 25.05.2021 г., 07.07.2021 г. и 08.07.2021 г. /на която дата има проведени 2 заседания/.
В същото време, без да влизам в спор с г-жа Дарина Тодорова, която уважавам и приемам за близък човек и професионалист, същата е отсъствала поради действителен болничен точно 30 дни от мандата на РИК 17, като виня директно партия ГЕРБ, че не се е възползвала от правото си в чл.67 ал.2 от Изборния кодекс да предложи неин заместник за времето на отсъствието ѝ,, като така комисията работи с човек по-малко:
           „Член на районната избирателна комисия, който не участва в заседанията на комисията повече от 10 дни, за периода, в който не може да изпълнява правомощията си, може да бъде заместен временно от член, предложен от съответната партия или коалиция. Централната избирателна комисия в двудневен срок от предложението назначава член на районната избирателна комисия.“
Подобно на Дарина Тодорова, аз също не членувам в политическа партия, имам 8 участия в състави на РИК/ОИК – като веднъж съм бил зам.-председател на РИК 16, веднъж Секретар на РИК 17 и веднъж Председател на ОИК Садово.
Завършил съм специалност „Право“, както и магистратура „Защита основните права“ в Софийския университет. Имам 9 години юридически стаж и твърдя, че притежавам необходимите качества да изпълнявам длъжността „Председател“ на РИК 17 в идващите избори 2 в 1.
За първи път ставам обект на такива остри политически нападки. РИК не е политически орган и не бива да бъде превръщан в такъв.
Считам, че твърденията на лицето Мараджиев са злоумишлени и представляват злоупотреба с право. Целта му, по мое мнение е да ме дискредитира и очерни като кандидат за Председател на РИК 17, а в същото време да представи колегата Тодорова в блестяща светлина.
Предлагам публично на Мараджиев да зарови политическата томахавка и да не създава смут и напрежение между колегите ни в РИК, защото в противен случай, аз ще бъда принуден да сезирам прокуратурата и съдебните власти за изнесените неверни обстоятелства.“
С уважение:
адв.Кристиан Гьошев
- реклама -