работодатели, работници, служители кадри заплати държавни служители принципи наредба

КРИБ иска промяна в Закона за извънредното положение

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ се обръща към ръководството на парламентарната комисия по правни въпроси с искане за промяна в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., в частта за подкрепата от страна на държавата в съотношение 60/40. Това е записано в писмо на ръководство на КРИБ, публикувано на интернет страницата на работодателската организация.

От КРИБ предлагат три варианта на изменение на параграф на ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, които ще спомогнат за неутрализиране на негативното влияние на тази мярка върху дейността на фирмите, което, според организацията, сега е налице.

Предлага се запазване на съотношението 60/40, като държавата поеме не само част от възнаграждението на работниците и служителите, но и осигурителните вноски в същото съотношение. Мотив за това предложение е, че така ще има запазване на разполагаемия доход на работниците и служителите и на работодателя. Същевременно тази операция ще гарантира приходната част на НОИ от осигуровки. От своя страна държавата ще получи гарантирано плащане на осигурителните вноски, които директно ще постъпват от бюджета в НОИ.

Друго предложение е съотношението 60/40 да бъде променено в съотношение 80/20, като мотив за това е, че мярката 60/40 след последните промени в проекта на ПМС е придобила голям обхват. Достъпът на фирми до тази мярка вече не е ограничен до тези, които изрично са упоменати в приложението на постановлението, но от нея могат да се възползват работодатели от всички сектори на икономиката, чиито приходи от продажби са отбелязали спад от 20 и повече процента.

Предоставената възможност за кандидатстване за компенсации за работни заплати по тази схема е от съществено значение не само за работниците и служителите, но и за работодателите. Проблем е, че с така предвиденото съотношение и запазване на 100 процента на работната заплата, тежестта изцяло се поема от работодателя и съотношението коренно се променя, смятат от КРИБ. При направените разчети за работни заплати, осигуровки и данъци, при работника доходът остава непроменен, а участието на държавата е по-малко от законово определеното. В тази връзка и на основата на разчетите, с цел постигане на предварително заложената идея за реално компенсиране, съотношението следва да се промени на 80 към 20. Предложението е разходите по промяната на схемата да бъдат в рамките на предвидения бюджет от над 1 млрд. лв. без допълнителни разходи.

Договорено между работодатели и синдикати намаление на работната заплата за периода на кризата е един от възможните варианти за запазване на работните места и поемане на тежестта от работниците и служителите и от работодателите, смятат от КРИБ. Крайна мярка, която ще доведе до намаляване на разполагаемите доходи на работниците и служителите, но в голяма степен ще гарантира работните им места и тежестта ще се разпредели солидарно между тях и работодателите, мотивират се от организацията.

Според КРИБ, ако не се предприемат бързо действия за промяна на закона в тази му част, страната е заплашена от вълна от фалити на фирми, вкл. на структуроопределящи за икономиката, както и нарастване на безработицата, засилване на рецесията и срив в приходите не само в бюджета на страната, но и в доходите на населението.

 

- реклама -