съдебни изпълнители

Кредитори ще могат да блокират и банковите ни сметки в чужбина

Кредиторите да могат да искат от съда издаване на европейска заповед за запор на банкови сметки на длъжници. Това предвижда одобрените днес от Кабинета промени в Гражданския процесуален кодекс.

Вливаме се в европейския регламент

Промените са по силата на европейски регламент, който цели да се улесни трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела.

С промените в ГПК се урежда правото на ищеца да иска издаването на европейската заповед преди предявяване на спора по същество пред първоинстанционния съд, по време на цялото съдебно производство, както и след постановяване на съдебно решение.

Предвидената в регламента процедура по оспорване на пълния или частичен отказ на съда за издаване на европейска заповед за запор ще се преследва с частна жалба от кредитора. Той и длъжникът ще могат да искат отмяна или изменение на издадената заповед, както и ограничаване или прекратяване на изпълнението й от съда, който я е издал.

Получаването, предаването или връчването на заповедта за запор ще се извършва от съдебни изпълнители.

- реклама -