Красимир Вълчев: Обучението на студенти по педагогика да стане безплатно – ВИДЕО

образование училище

Увеличаваме приема за педагози, увеличаваме финансирането за професионалните направления, свързани с придобиване на педагогическа правоспособност, предоставяне на допълнителни стипендии. За догодина ще предложим и обучението за студентите по педагогика да бъде безплатно, тоест това ще бъде нещо като трета стипендия. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Недостигът на кадри, според министъра, може да се компенсира с преквалифициране, опреснителен курс или въвеждащо обучение на хора, които са придобили педагогическа специалност, но не са работили или отдавна не са работили в училище.

Министър Вълчев участва в дискусия, посветена на кадрово обезпечаване на българското образование в столичното 18 СОУ „Уилям Гладстон”. Дискусията поставя акцент върху осигуряването на учителската професия с достатъчно подготвени и мотивирани специалисти, квалификацията на педагогическия персонал и възможностите за кариерно развитие. В нея участват експерти, представители на синдикатите, академичните среди и неправителствения сектор.