Кралев

Кралев в Брюксел: Европейският спортен модел може да бъде поставен в риск

“България вярва, че доброто управление в рамките на спорта е централен приоритет както за правителствата ни, така и за спортното движение. Правителствата и публичните органи имат важна роля в прилагането и насърчаването на доброто управление в спорта с уважение към автономността му”. Това заяви министърът на младежта и спорта Красен Кралев на политическия дебат между министрите на ЕС на спорта на тема „Популяризиране на доброто управление в спорта“, който се проведе в рамките заседание на Съвета на ЕС във формат “Спорт” в Брюксел.

Гост на дебата бе бившият министър на спорта и туризма на Полша Витолд Банка, избран за президент на Световната анти-допингова агенция (WADA). Красен Кралев го поздрави за избора му и пое ангажимент в качеството си на новоназначен член на Управителния съвет на WADA да го подкрепя и работи в тясно сътрудничество с него, отстоявайки интереса на държавите-членки на Европейския съюз. По-рано днес Съветът на ЕС формално одобри назначаването на Кралев като експерт-министър на ЕС в борда на WADA с мандат от три години, считано от 1 декември 2019 г. до 31 декември 2022 година.

В рамките на дебата спортният министър представи свършеното по темата от българското правителство в последните години България, вкл. новия Закон за физическото възпитание и спорта, както подготовката на новата 10-годишна Стратегия и Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта.

“Множеството скандали през последните години доведоха до накърняване на имиджа на спорта. Спазвайки принципите на доброто управление, допринасяме за справянето с това предизвикателство”, посочи Кралев и подчерта, че ролята на европейските институции е от съществено значение, особено по отношение на продължаване на осигуряването на координиран подход, както и за споделянето на най-добрите практики.

“В настоящия месец България реализира партньорско обучение с 12 държави-членки на тема „Доброто управление в контекста на големите спортни събития”, каза Кралев и благодари на делегациите, които се включиха в събитието.

По време на дебата Красен Кралев подчерта необходимостта от по-амбициозна глава „Спорт“ на програма „Еразъм+“, както и от сериозен анализ на потенциала на програмите и инструментите в рамките на следващата многогодишна финансова рамка на ЕС да допринесат към сектор спорт. “Наша обща мисия е да предложим най-подходящите и адекватни спортни политики, насърчаващи спазването на основните принципи в управлението на спорта от страна на спортните федерации”, каза още той. Преди заседанието на Съвета Кралев се включи в дискусия със спортните министри на тема „Бъдещето на европейския спортен модел”, на която основни гости бяха генералният директор на МОК Кристоф де Кепер и зам.-председателят на комитета на спортистите на МОК Данка Бартекова.

“България е приела промени в законодателството си, които ясно защитават Европейския спортен модел, но в същото време признават професионалните и търговски ориентирани спортни организации. Този модел защитава социалната роля на спорта и се основава на спортните клубове и правилния подход към спорта на по-ниските нива”, заяви той и подчерта, че спортът представлява и укрепва националната, регионалната и местната идентичност, като дава на хората чувство за принадлежност.

По думите на Красен Кралев Европейският спортен модел е предизвикателство, което изисква съвместните усилия на институциите на ЕС, правителствата и спортното движение.

“Не можем да отречем необходимостта от промяна. Ние трябва да бъдем в основата на тази промяна, за да имаме възможност да избягваме отрицателните въздействия върху спорта. Нашата роля и отговорност е да защитаваме почтеността в спорта, насърчавайки доброто управление и адаптирайки се към нуждите на обществото. Разбира се, че тази промяна не може да се осъществи сама”, каза спортният министър и допълни, че е необходимо широко проучване, обсъждане и оценка, за да може решенията да бъдат приложени на практика, а този процес може да отнеме години.

“Конфликтът между Международната баскетболна федерация (FIBA) и Европейската професионална баскетболна лига е перфектният пример за това как европейският спортен модел може да бъде поставен в риск. Ако не успеем да спомогнем в намирането на решения, това може да доведе до лоши последствия за спорта”, заключи Кралев.

- реклама -