Край на бягствaта на осъдени престъпници

Правосъдното министерство прави опити да сведе до минимум бягствата на осъдените на затвор лица. От ведомството са подготвили промени в Наказателно-процесуалния кодекс, които да ускорят съдебните процеси и комуникацията между отделните инстанции.

Между присъдата и изпълнението й

Промените в НПК ще задължават вече и касационните съдилища да изпращат незабавно на прокурора преписите от решенията си за изпълнение при ефективно лишаване от свобода. Сегашната тромава процедура води до голямо забавяне между влизането в сила на присъдата и изпълнението й, което дава възможност на осъдените престъпници да се укрият и така да избегнат решетките.

Премахват незабавното производство

Промените в НПК предвиждат да се премахне т.нар. незабавно производство, тъй като съдебната практика е показала, че се използва изключително рядко.

Вместо това се въвежда единен ускорен ред за разследване в досъдебната фаза – бързо производство, като той ще се прилага и по преценка на прокурора за още по-широк кръг престъпления, за които наказанието предвижда затвор до 3 години.

Срокът за разследване е 14 дни – значително по-кратък от производствата, които текат по общия ред.

Мерки за ускоряване на делата

Новите текстове в НПК предвиждат всички въпроси за евентуалните допуснати процесуални нарушения в досъдебната фаза да бъдат окончателно изчистени в разпоредителното заседание на първоинстанционния съд.

В заседанието участват в зависимост от конкретното дело прокурорът, подсъдимият и неговият защитник, пострадалият или неговите наследници, както и представител на ощетеното юридическо лице.

След влизането в сила на акта на съда от разпоредителното заседание и насрочването на делото за разглеждане по същество то повече няма да може да бъде връщано за допълнително разследване.

Промените са изработени от представители на прокуратурата, съда и адвокати. Те ще бъдат представени на депутатите в началото на политическия сезон, който стартира на 31 август.

- реклама -