НАП данъчни декларации

Краен срок за подаване на данъчните декларации

Днес е последният ден за подаване на данъчни декларации за доходите на физическите лица.

Задължение да подават декларации имат всички, които са получавали доходи извън трудов договор, като средства от наеми, хонорари или от свободни професии.

Глобата за неподадена декларация в срок е 500 лв.

По данни на НАП, тази година 41% от всички декларации са подадени по електронен път.

За целта не е нужен електронен подпис. Необходим е персонален идентификационен код – ПИК, който се издава безплатно в офис на НАП.

Срокът за довнасяне на данъка по декларациите също изтича на 2 май.

До момента в цялата страна са приети общо 270 000 формуляра. От тях 112 000 са подадени по електронен път, подписани с ПИК или електронен подпис.

60 500 от подалите до този момент са декларирали доходи от наем на движимо и недвижимо имущество, 118 000 от трудови правоотношения.

Близо 60 000 от подалите досега декларации са ползвали данъчни облекчения, като по този начин те ще платят общо със 17 млн. лв. по-малко данъци.

- реклама -