банки

Коронавирусът стопи наполовина печалбите на банките

Към края на август печалбата на банковата система е 686 млн. лв.
Това е с 43.4 на сто или 527 млн. лв., по-малко от отчетената за осемте месеца на предходната година, показват данните на Българската народна банка.
През август балансовото число на банковата система се увеличава с 1.0 млрд. лв. (0.9 на сто) до 118.8 млрд. лв. в резултат от нарастването на депозитите и на собствения капитал, отчита БНБ. Общите брутни кредити и аванси спрямо 31 юли 2020 г. се увеличават със 192 млн. лв. до 77.0 млрд. лв. в края на август. Вземанията от кредитни институции пък намаляват с 13 млн. лв. до 9.6 млрд. лв., а брутният кредитен портфейл на банковата система нараства с 205 млн. лв. до 67.4 млрд. лв. Коронавирусът удари тежко американските банки Коронавирусът удари тежко американските банки През второто тримесечие на 2020 г. печалбите на американските банки са намалели с 70% спрямо година по-рано.
Увеличават се кредитите за домакинства и за сектор „държавно управление“. Намаляват кредитите за други финансови предприятия и за нефинансови предприятия. През август депозитите в банките се увеличават с 892 млн. лв. – 0.9 на сто, до 100.7 млрд. лв. Нарастват и депозитите на нефинансови предприятия – с 830 млн. лв., на домакинства – с 263 млн. лв., на кредитни институции – с 51 млн. лв. и на сектор „държавно управление“ – със 17 млн. лв.

- реклама -