саниране

Контролът по програмата за саниране ще бъде засилен

Вече е сформирана междуведомствена работна група, която ще разгледа методиката на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Предстои работата на включените в групата експерти да стартира. Това обяви днес министърът не регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, който заедно със заместник-министър Малина Крумова проведе среща с членове на Управителния съвет на Камарата на строителите в България.

Програмата трябва да се оптимизира, като се промени методиката и в нея се предвиди по-строг контрол, каза още министър Нанков.

Той посочи, че за тази цел с новия Устройствен правилник на министерството е създаден нов отдел „Контрол и мониторинг“ в дирекция „Жилищна политика“, която осъществява методическото ръководство на програмата.

Регионалният министър напомни, че бъдещето на програмата зависи от дебатите, които ще бъдат проведени в Народното събрание.

Заместник-министър Крумова посочи, че Камарата на строителите в България също може да даде насоки за добри практики по отношение на качеството на изпълнение, неквалифицирания персонал и неспазването на изискванията за безопасност на места, които са констатирани при реализацията на отделни обекти.

Стоим зад програмата. Тя има социален ефект, давайки работа на фирмите. Членовете на камарата имат задължението да спазват изискванията, но няма достатъчно квалифицирани кадри в страната, коментира от своя страна председателят на КСБ инж. Николай Станков.

Затова по време на срещата бяха дискутирани и професионалното образование и обучение, което да осигури необходимите кадри за строителния бранш.

С представителите на камарата министър Нанков обсъди още реализацията на големите инфраструктурни проекти. Той обяви, че през месец октомври т.г ще бъде обявен търг за проектиране на оставащия за изграждане участък от АМ „Хемус“. Стартираха обществените поръчки за скоростния път София – Калотина и за тунел „Железница“ на АМ „Струма“. В края на годината се предвижда да бъде обявен и търгът за избор на изпълнител за пътя Ботевград – Мездра, посочи регионалният министър.

По време на срещата беше коментирана също нормативната уредба, регламентираща строителния бранш. Министър Нанков посочи, че ще се върви в посока по-голяма електронизация на заявяване на услуги от администрацията, като се предвижда справки от регистрите да се извършват по служебен ред.

Обсъдени бяха и въвеждането на типови договори и процедури при възлагането на обществени поръчки, което ще намали възможностите за обжалване на процедурите и ще съдейства за по-доброто изпълнение на проектите.

- реклама -