инерком

Консултантите по сделката за ЧЕЗ: 20-30% ще бъде собственото финансиране, останалото е банков кредит

Финансирането на големите сделки се случва по горе-долу един и същи начин.

Конкретно мога да дам следните параметри – тя се извършва по английското право и ние спазваме регламента във връзка с това. Част от финансирането ще се извърши с 20-30% собствен капитал а останалата част ще е привлече – кредит капитал. Това зависи от условията на банките – кредитори.

И двата вида финансиране няма да бъде обезпечавано с активи на стратегическото дружество.

Това заяви представителят на консултантската компания – „Мейн Кепитъл“Веселин Захариев, в отговор на въпрос по време на съвместното заседание на Комисиите по енергетика и специален надзор на службите за сигурност.

Обезпечението в този случай няма да са активи – това е изрично записано в Търговсикя закон. Стратегически активи се залагат само с разрешение на КЕВР, което не се предвижда да се случи.

Всички активи ще бъдат предоставени от Инерком България, които са едни от основните производители на енергия от фотоволтаици, които имат активи от над 100 милиона лева. Това са регулирани дружества, изключително чист бизнес. Преговорите с ЧЕЗ продължиха много дълго, те разглеждаха множество критерии. Очевидно сме доказали, че можем да управляваме този актив. За ЧЕЗ е изключително важен репутационния момент, така че Инерком е доказала това.

Инерком смята да използва собствен капитал, които са паричните потоци на фирмата, както и активите на фирмата.

В момента не можем да разкрием детайли за ценовите параметри на сделките. Преговорите продължават.

Водят се преговори с международни много известни банки, които да осигурят привлечения капитал. Нито една банка не би финансирала сделка, по която не се чувства комфортно. Банките нито са глупави, нито наивни, те следват своите процедури. Ако нещо не е наред те няма да предоставят никакъв кредит. Правят се проверки за произхода на капитала и чистотата на парите, което правят и ЧЕЗ. Това е допълнителна гаранция за сигурността на капитала.

Почти всички големи сделки в ЕС напоследък са направени по тази схема.

Не може да се спекулира с финансовите параметри на сделката. Още ние не ги знаем, защото сме в процес на преговори.

- реклама -